Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Kalendář akcí

Přednášky


Kurzy a semináře

DATUM DEN ČAS KOD KURZ

21.12

2017
Čt 09:30 - 16:30 A21 LÁSKA A EMOCE 

TYP: OSTATNÍ, MÍSTO: ANGEL'S STUDIO, WENZIGOVA 5, PRAHA 2 (5. PATRO)

VELKÉ LÉČENÍ ŽENSKÉHO SRDCE. Tento kurz je vhodný pro muže i ženy. Je spojen s oslavou zimního slunovratu. Je to příležitost se setkat, nechat se sezónně pročistit a připravit se na Vánoce. Už teď vnímám sílu naší skupiny. Naše setkání je pro ty, kteří si chtějí vzpomenout na svůj spirituální původ a minulé životy jako kněží, kněžka, bylinkářka, druid, léčitel, vědma, spirituální učitel, energetická léčitelka, velekněžka, šaman... Uvolníme zážitky omezení, perzekuce a nepravdivých obvinění, a tak uděláme změny v sobě a v kolektivním vědomí. Uctíme vzpomínky, které nás držely po tisíce let v potlačení a také se spojíme s lidmi, kteří nám zprostředkovali tuto zkušenost - ať už jsme byli násilníci nebo jejich oběti. Uděláme vše, abychom pochopili tyto zážitky na úrovni vědomí duše, abychom viděli celistvý obraz této skutečnosti, abychom získali důvěru v sílu ženství a mužství, vstoupili do svého srdce, vzájemného pochopení mužů a žen, spolupráce a práce s grálem. Ve společnosti jsou už naše schopnosti vítané :)

06.01

2018
So 09:00 - 16:00 A22 FYZICKÉ TĚLO A EURYTMIE 

TYP: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

Na prvním kurzu v novém roce budeme pracovat se svým tělem. Budeme procházet tělní soustavy, orgány, žlázy a části těla. Budeme vnímat rytmus těla a rytmus duše. Začleníme prvky eurytmie neboli pohyby duše a tónování. Budeme pracovat s pentagramem: Hlava - myšlení. Levá noha – vůle. Pravá noha – vyjádření emocí. Pravá ruka – pravda, dobro, krása v každé situaci. Levá ruka – otevřená mysl. Země harmonizuje a v srdečním centru se nachází střed, objektivita. Cílem setkání je rozvoj ducha.

07.01

2018
Ne 09:00 - 16:00 A41 MISTROVSTVÍ SLUŽBY 

TYP: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

Mistrovství služby - pracovník světla v praxi. Každý z nás má své vrozené schopnosti, které máme možnost rozvinout a tak rozšířit světelné tělo. Pokud se na jednom místě naše světelná těla propojí, dochází k rozvoji našich schopností a ke kolektivním změnám, pro které se v té chvíli stáváme prostředníky. Na setkání budeme rozpoznávat a rozvíjet energetické struktury duše, které nám pomáhají při práci se světlem a s lidmi. Je to struktura indigo, křišťál, lidský anděl, hvězdný aspekt, fialový aspekt. Budeme se věnovat tématům: vytváření kruhů světla, aktivace velkých krystalů v zemi, spojení s krystalickou mřížkou, empowerment a osobní torus. Těším se :)

20.01

2018
So 09:00 - 16:00 A21 LÁSKA A EMOCE 

TYP: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

INTEGRACE MATEŘSKÉHO ZRANĚNÍ (vztah k matce, k sobě jako ženě, k ostatním ženám, aktivní a pasivní stránka ženství). Na kurzu se budeme věnovat osobní úrovni mateřského zranění (vztah k naší matce, pocit bezpečí, tendence brát na sebe emoce druhých, vyžadování poslušnosti výměnou za lásku), kulturní úrovni (nevědomé přenášení systémů patriarchátu z matky na dceru, udržet si moc za každou cenu, to, že něco cítíš, je slabost, a proto emoce potlač), a spirituální úrovni (ženské zasvěcení, posvátné ženství, zodpovědnost k planetě, nová ženská linie). Uděláme cvičení na vyjádření skutečných emocí k matce (emoční detoxifikace). V meditaci se spojíme s vnitřní matkou a bohyní Isis. Nakonec vyživíme své tělo láskou a pozorností a spojíme s ženskou linií ze strany otce i matky. Máme možnost převzít zodpovědnost za svou bolest, procítit celé spektrum svým emocí a uvolnit se do své ženské síly. Vytvoříme prostředí, kde můžeme vyjadřovat svou pravdu. Kde matky a dcery mohou spolu komunikovat beze strachu, že pravda o vyjádření svých emocí ukončí jejich vztah. Kde jsme schopné nastavit zdravé hranice, vyvinout hluboký soucit se sebou a ostatními, cítit se dobře ve své kůži a pocítit plné vlastnictví své energie. Pokud je vaše dcera, matka, babička, sestra otevřená, přijďte spolu :)

21.01

2018
Ne 09:00 - 16:00 A21 LÁSKA A EMOCE 

TYP: VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

INTEGRACE OTCOVSKÉHO ZRANĚNÍ (vztah k otci, bratrovi, mužům, aktivní části v sobě). Kurz je pro ty, kteří si chtějí vyrovnat svůj vztah s otcem a s muži, aktivní energií v sobě - vnímat stabilitu, podporu a ochranu mužské linie a otevřít se posvátnému ženství. Spojíme se s tím, kým jsme se staly, když jsme nedostaly to, co jsme od otce potřebovaly. Uděláme cvičení na uvolnění emocí ve vztahu s otcem (partnerem) a najdeme hlubší pravdu, která je ukotvena ve vidění světa očima dospělé ženy - abychom uviděly otce (muže) takového, jaký je. Přijmeme svou aktivní část, pevnost, stabilitu, neohebnost, smysl pro realitu, důvěru ve vnější svět. Do ženské linie přineseme sílu, jasnost a rozhodnost, abychom v sobě dokázaly navzdory rodinným traumatům najít sebeúctu, narovnat se. Také se budeme věnovat hojnosti. Cílem je naplnění a vědomá spolupráce muže a ženy ve vztahu, jejich oddanost něčemu, co přesahuje individuální rozměr naší existence. Pokud má žena vedle sebe muže, ctí ho jako sama sebe, neboť zná svůj vnitřní mužský princip. Pokud milujeme svou aktivní část, není možné nemilovat muže :)

23.02

2018
12:00 - 16:00 A42 AKTIVACE SVĚTELNÝCH KÓDŮ (1/3)

TYP: OSTATNÍ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

Aktivace světelných kódů – vzpomeňte si, setkejte se se svou světelnou rodinou, aktivace a rozzáření svého světla a postavení se do své síly. Během tří dnů projdeme 16 okruhy našeho života a v každém z nich aktivujeme světelné kódy. Jsou to: Vztah k duši a vyššímu já. Vztah k sobě. Vztah k lásce. Vztah k životnímu partnerovi. Vztah k otci a matce. Vztah k sourozencům. Vztah k přátelům. Vztah k vášni. Vztah k práci. Vztah ke zvířatům. Vztah k přírodě a Zemi. Vztah k hudbě a zábavě. Vztah k penězům. Vztah k egu a pojetí sebe. Vztah k tělu. Vztah k energii. Budeme mít příležitost si vzpomenout na své přirozené schopnosti a dary, se kterými jste se narodili, což vede k posílení sebe-vědomí, vnitřního vedení, inspirace, intuice, tvořivého myšlení, napojení, komunikace s duší a rozvoj dalších, dosud nerozvinutých schopností. Půjdeme zpátky do doby, kdy naše duše plánovala současnou inkarnaci na Zemi - setkání s důležitými lidmi na Zemi - a také do doby, kdy jsme si nastavili světelné kódy, které neseme ve svém těle a kterými působíme na okolí. Tyto kódy se liší u každého člověka, a to podle oblasti, na kterou je zaměřen. Bude to místo setkání světelné rodiny, pracovníků světla z České Republiky a Slovenska, i těmi, kteří žijí v zahraničí, abychom se propojili a naplnili světlem a bezpodmínečnou láskou. Pokud slyšíte na toto volání, jste zváni. Naše setkání a vzájemná podpora je pro ty, kteří jsou připraveni. Tyto světelné kódy můžete pak aktivovat u svých klientů nebo u svých blízkých.

24.02

2018
So 09:00 - 16:00 A42 AKTIVACE SVĚTELNÝCH KÓDŮ (2/3)

TYP: OSTATNÍ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

Aktivace světelných kódů – vzpomeňte si, setkejte se se svou světelnou rodinou, aktivace a rozzáření svého světla a postavení se do své síly. Během tří dnů projdeme 16 okruhy našeho života a v každém z nich aktivujeme světelné kódy. Jsou to: Vztah k duši a vyššímu já. Vztah k sobě. Vztah k lásce. Vztah k životnímu partnerovi. Vztah k otci a matce. Vztah k sourozencům. Vztah k přátelům. Vztah k vášni. Vztah k práci. Vztah ke zvířatům. Vztah k přírodě a Zemi. Vztah k hudbě a zábavě. Vztah k penězům. Vztah k egu a pojetí sebe. Vztah k tělu. Vztah k energii. Budeme mít příležitost si vzpomenout na své přirozené schopnosti a dary, se kterými jste se narodili, což vede k posílení sebe-vědomí, vnitřního vedení, inspirace, intuice, tvořivého myšlení, napojení, komunikace s duší a rozvoj dalších, dosud nerozvinutých schopností. Půjdeme zpátky do doby, kdy naše duše plánovala současnou inkarnaci na Zemi - setkání s důležitými lidmi na Zemi - a také do doby, kdy jsme si nastavili světelné kódy, které neseme ve svém těle a kterými působíme na okolí. Tyto kódy se liší u každého člověka, a to podle oblasti, na kterou je zaměřen. Bude to místo setkání světelné rodiny, pracovníků světla z České Republiky a Slovenska, i těmi, kteří žijí v zahraničí, abychom se propojili a naplnili světlem a bezpodmínečnou láskou. Pokud slyšíte na toto volání, jste zváni. Naše setkání a vzájemná podpora je pro ty, kteří jsou připraveni. Tyto světelné kódy můžete pak aktivovat u svých klientů nebo u svých blízkých.

25.02

2018
Ne 09:00 - 16:00 A42 AKTIVACE SVĚTELNÝCH KÓDŮ (3/3)

TYP: OSTATNÍ, MÍSTO: ATLANTSKÁ ŠKOLA, BARTOŠKOVA 4, PRAHA 4

Aktivace světelných kódů – vzpomeňte si, setkejte se se svou světelnou rodinou, aktivace a rozzáření svého světla a postavení se do své síly. Během tří dnů projdeme 16 okruhy našeho života a v každém z nich aktivujeme světelné kódy. Jsou to: Vztah k duši a vyššímu já. Vztah k sobě. Vztah k lásce. Vztah k životnímu partnerovi. Vztah k otci a matce. Vztah k sourozencům. Vztah k přátelům. Vztah k vášni. Vztah k práci. Vztah ke zvířatům. Vztah k přírodě a Zemi. Vztah k hudbě a zábavě. Vztah k penězům. Vztah k egu a pojetí sebe. Vztah k tělu. Vztah k energii. Budeme mít příležitost si vzpomenout na své přirozené schopnosti a dary, se kterými jste se narodili, což vede k posílení sebe-vědomí, vnitřního vedení, inspirace, intuice, tvořivého myšlení, napojení, komunikace s duší a rozvoj dalších, dosud nerozvinutých schopností. Půjdeme zpátky do doby, kdy naše duše plánovala současnou inkarnaci na Zemi - setkání s důležitými lidmi na Zemi - a také do doby, kdy jsme si nastavili světelné kódy, které neseme ve svém těle a kterými působíme na okolí. Tyto kódy se liší u každého člověka, a to podle oblasti, na kterou je zaměřen. Bude to místo setkání světelné rodiny, pracovníků světla z České Republiky a Slovenska, i těmi, kteří žijí v zahraničí, abychom se propojili a naplnili světlem a bezpodmínečnou láskou. Pokud slyšíte na toto volání, jste zváni. Naše setkání a vzájemná podpora je pro ty, kteří jsou připraveni. Tyto světelné kódy můžete pak aktivovat u svých klientů nebo u svých blízkých.


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.