Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Úkol rodičů

PUBLIKOVÁNO: 24.09.2014, AKTUALIZACE: 09.02.2015

Úkol rodičů je láska, láskyplné vedení a jasné struktury. Rodiče se musí naučit prosadit se a vnímat své vlastní potřeby. Nedávat svým dětem přednost před nimi samotnými. Děti totiž takovou zodpovědnost vůbec nechtějí. Mohou nám ukázat, jak bychom měli restrukturalizovat rodinu, aby jak děti, tak rodiče netrpěli nedostatkem prostoru.

Nechte dítěti hodně volného prostoru, ale od začátku mu také určete zřetelné a jasné hranice. Tento přístup vyžaduje emoční vyrovnanost obou rodičů a průhlednost jejich vztahu k sobě navzájem. Pokud nebudeme respektovat individualitu dítěte, snadno vzplane hněvem.

Denně tak dochází k pokusům o měření sil, které může dospělý vyhrát jen tehdy, když věnuje dítěti pozornost. Děti vyzývají své rodiče k tomu, aby se nejdříve rozvzpomenuli na svou vnitřní pravdu a teprve z této pozice se pokoušeli dorozumět s nimi. Poté vycházejí s dítětem dobře. Indigové děti se pokusí na sebe upozornit pokojnou cestou.

Pokud to nefunguje, sáhnou k jiným prostředkům. Vaše dítě vám možná rozumí lépe, než se domníváte. Často se nám zdá, že indigové děti chtějí, abychom s nimi jednali jako s rovnocennými dospělými. Není to pravda. Chtějí, abychom s nimi jednali jako s rovnocennými dušemi.

Děti potřebují vedení a prostor ke své zkušenosti. Potřebují naše porozumění, a abychom jim nastavili hranice, musí vědět, že určité chování se nám opravdu nelíbí a že jej nebudeme tolerovat. Jsme svědky evolučních změn. Těžkosti, které s sebou tato transformace přináší, můžeme zdolávat společně, pokud budeme poslouchat svému vnitřnímu hlasu a jednat podle svého srdce. Jednou z nejdůležitějších vlastností budoucnosti je integrita.

Rodiče potřebují uzemnění, aby tak mohli spustit svá naprogramování a přesvědčení. Děti potřebují uzemnění k tomu, aby se na Zemi mohli uvolnit. Pokud jsou neuzemnění, nemohou se plně inkarnovat do těla a tělo zcela ovládat, a pak jsou zcela nepřizpůsobiví. Při psychických problémech děti postrádají smysl pro vlastní identitu.

Je třeba chápat dítě jako plně rozvinutou duši, jež si na základě svého univerzálního vědění vyhledala vědomě kulturu, své rodiče a svůj osud, do nějž se dostala. Jestliže komunikujeme s ostatními lidmi způsobem, který si váží naší vnitřní bytosti, pak jsme také v souladu se sebou samým.

Berte své děti vážně. Nahlížejte na své děti jako na jedince vám rovné. Nesvazujte své dítě žádnými konvencemi. Veďte své dítě k toleranci, buďte mu sami příkladem. Rozpoznejte zájmy svého dítěte, podporujte je a uveďte je do přiměřených kolejí. Nepřenášejte na své dítě své strachy a úzkosti. Neprosazujte pod hrozbou trestu své mínění. Připravte své dítě na opravdové problémy, se kterými se může během svého života setkat (například zacházení s emocemi).

Smluvte si s celou svojí rodinou jednou týdně pevný termín, kdy si všichni společně na chvilku sednete. Vypněte telefon, aby vás nikdo nemohl rušit. Každý z účastníků dostane 15 minut na to, aby vyprávěl, jak se mu daří, jaký byl jeho týden a co všechno během něj prožil. Nikdo nesmí komentovat to, co bylo řečeno, a všichni se budou držet zpátky, co se týče soudů, zpětných vazeb, otázek a připomínek.

Tohoto času můžete využít, abyste se navzájem co nejvíce poznali. Možná budete překvapeni, jak odlišně prožívají různí členové rodiny události, jak si je třídí a zpracovávají. Domluvte se předem na tom, že nic z toho, co bude vyřčeno, nebude potrestáno, nebude se to šířit dále ani se to jakkoliv jinak nepoužije proti vypravěči. Jsou to vaše hodiny lásky a bezpodmínečného podělení se mezi sebou navzájem.

Cílem šíření informací o indigových dětech je podnítit spolupráci všech zainteresovaných, kteří pracují s dětmi, ať už to jsou jednotlivci nebo skupiny, zprostředkovat jim dosud nenalezená řešení a při společných diskuzích objevovat nové řešení. Podívat se na všechny „jiné“ děti z nového úhlu pohledu, povzbudit rodiče jiných dětí a říct jim, že nemusí mít pocity viny, aby pak rodiče převzali zodpovědnost za situaci svého dítěte, našli odvahu přiznat si své emoce a učinit krok do neznáma. Tato transformace vyžaduje odvahu vymanit se z moci starých systémů, milovat se, přijímat sebe a jiné a žít vlastní sny.

Nesnažte se u těchto dětí převzít iniciativu. Začnou vám naslouchat, pokud říkáte něco vyššího, než oni ví. Potřebují si hrát v přírodě a být volní, aby byly schopné přijmout energii z přírody a regenerovat se tak. Hrajte se s nimi bez nucení k výkonu. Pokud se budeme stravovat zdravě a harmonicky, budeme schopni se snadněji naladit na božstvo a komunikovat s ním. Pokud indigové dítě odmítá jíst, co mu dáváte, můžete mu vysvětlit, že jídlo slouží k zintenzivnění jednoty s Bohem a ať vám říká, co mu chutná a co potřebuje jíst.

Pokud si matka dělá o dítě neustálé starosti, odebírá mu tím energii. Dítě pak tuto energii nemá a nemůže ji používat k léčení nebo k tomu, aby bylo dobré ve škole. Dítěti dojde: matka mi nedůvěřuje, tak si také nemohu věřit. Rodiče by měli věřit tomu, že když jejich dítě spadne, tak také vstane. Indigové děti jsou silné duše, které si stojí za svými chybami, pokud jsou dobře vedeny. Svou silou dokážou u rodičů a svého okolí vzbudit zájem o změny a přitom je podporovat.

Jedna matka říká: "Respektuji svou dceru a požaduji totéž od ní. Občas je ale nutné, abych jí řekla, že já jsem matka a ona je dítě, a že nemusí na všechno a na každého myslet." Stanovit jasné hranice a nastolit zřetelnou disciplínu a zároveň dát dítěti volnost a prostor pro jeho zkušenosti, to je správná cesta. Je důležité indigovým dětem říct, že nesmí vstoupit do mysli někoho jiného, pokud jim to nedovolí.

Indigové děti přijímají a dodržují zákazy a příkazy, které jsou pro ně jasné a pochopitelné. Stačí říct „ne, protože…“ a dítě danou věc nedělá. Velmi rychle chápou souvislosti. Když poznají, v čem tkví problém, ihned nový systém aplikují. Jedna matka říká, že jediný způsob, jak může svému synovi pomoci pochopit, proč je potřeba dělat takové věci jako domácí úkoly, je říct mu, že je to způsob, jak lidé na Zemi dělají věci. On řekne dobře a jde ho udělat. Tato matka cítí, jako by byla jeho opatrovník na této planetě, jež mu pomáhá poznat zvyky na Zemi.

Pomozte svým dětem využívat jejich duchovních darů a vytvořte pro ně nástěnku snů, kam si vystřihnou z časopisů obrázky čehokoli, o čem sní, že se stanou, budou mít nebo budou dělat. Jestliže si děti budou představovat, že ve škole vycházejí dobře s ostatními dětmi a učiteli, bude tomu tak. Například ráno před písemkou ve škole podpořte optimismus dítěte tím, že si řekne: „Udělám to!“ Oba si můžete představit, jak je v písemce úspěšné, a popsat svou představu druhému. Děti, které se chovají odlišně, a mají s tím problémy, můžete podpořit takto: „Tvá odlišnost je krása tvé duše."

Některé děti trpí nespavostí a mají obavy být samy v pokoji. Můžete svým dětem dát do jejich pokoje „Boží schránku“, kde každou noc odevzdají jejich strach Bohu předtím, než usnou. Napište strach a starosti na kousek papíru a ten vložte do schránky. Když to vaše děti udělají, přestanou utkvěle myslet na strach a budou schopné usnout. Tyto děti, které mají dominantní pravou mozkovou hemisféru, mají vrozenou touhu být kreativní. Potřebují nalézt poklady pohřbené hluboko uvnitř a vyjádřit je skrz kreativitu a představivost – píseň, tanec, malbu a hraní. Každý den potřebují dělat něco kreativního, aby uvolnili věci, jež by se jinak hromadily a potom explodovaly.

Přijměme a vysvětlíme jim, že je jiné a že si na svět s sebou přineslo jiné nadání. Tito jedinci potřebují naše přijetí, a tak jim umožníme růst, rozvíjet se a měnit se k lepšímu. Naučte se komunikovat se svým podvědomím. Tajemství jejich spokojenosti a radosti, že jsou tady a že jsou takové, jaké jsou, bez jakéhokoli zájmu o budoucnost, nepochopíte, dokud nevezmete v úvahu touhy jejich duše :)

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.