Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Třetí oko a mysl

PUBLIKOVÁNO: 15.05.2012, AKTUALIZACE: 23.11.2017

Třetí oko je čakrou mysli a představivosti a zastupuje rozum, intuici, schopnost vize a rozhledu, kreativitu, pružnost, jasnost, přístup k moudrosti, naše sny, touhy a vnitřní klid. Souvisí se sebeoceněním, emoční inteligencí, důvěrou, intelektuálními schopnostmi, pocity dostatečnosti, otevřenosti myšlenkám druhých a schopností učit se ze své zkušenosti.

Při rozvinutí třetího oka mizí pocit oddělenosti od nedělitelného celku, získáváme hlubší vhled a vnímavost. Intuice je funkce třetího oka, která se projevuje ve formě obrazů, záblesků vědění, barev, vidění aury.

Oblast třetího oka je také spojeno se sílou vůle. Je-li tok života v tomto místě blokován, dochází k bolestem hlavy, popudlivosti, nepochopení, tvrdohlavosti a přepětí nervů a svalů. Člověk by si měl vždy říct: "Staň se vůle tvá."

Oblast třetího oka je také spojena se sílou představivosti, které nabízí stanovení cíle hodně vysoko, aby tak mohl být vnitřní potenciál plně využit a naplněn smysl života. Při rozvinutí třetího oka získáváme schopnost sebe vést, sebeovládání, jsme soustředění, napojení na univerzální vědomí, získáváme lepší porozumění tomu, co se děje.

Při nerovnováze třetího oka jde člověk životem bez cíle a elánu, je zmatený, labilní, nekonečně se zaměstnává nebo nedělá nic, nemá disciplínu a neustále začíná něco nového, často střídá partnery, místo bydliště nebo práci, je nevýkonný a zapomnětlivý, duchem nepřítomný, pověrčivý, upnutý k minulosti, nebo to je fanatik, egocentrik, dogmatický přívrženec církve, je domýšlivý, povýšenecký a intelektuálně pyšný.

Zvuk: ÓM. Energie: elektrická a telepatická. Archetyp: kněžka a mág. Aktivovat a vyčistit třetí oko nám mohou pomoci kámen ametyst, azurit, sugilit, chryzokol, sodalit, lazurit, vltavín, křišťál. Třetí oko je čakrou mistrovství a sebeovládání. Aktivujeme ji prohlášením "Jsem svědkem."

Principy třetího oka: Vnitřní podstata - naše intuice a sebeúcta pramení ze zdroje bytí v každém z nás i celého vesmíru. Celistvost - pokud se přijmeme takoví, jací jsme, dosáhneme vyššího stupně vnitřní dokonalosti a sjednocení. Jedinečné propojení - na úrovni podstaty a celistvosti jsou všechny bytosti stejné, ale každý člověk je jedinečným propojením lidských možností. Vlastní cíl - jsme vděční za možnost objevovat a nechat se vést vlastním intuitivním smyslem pro záměr. Podporujeme i ostatní, aby hledali svůj vlastní cíl. Paradoxní opravdovost - hledáme vnitřní klid a vyrovnanost, ale zároveň se snažíme zbořit zdi otupělosti, které nás dělí od ostatních. Vědomá evoluce - zlepšujeme a uzdravujeme svět tím, že vědomě zdokonalujeme a uzdravujeme své vnitřní bytí. Živé společenství - podporujeme a udržujeme intuitivní spojení se všemi bytostmi. Vědomá hodnota - vše, co kultivuje a pozvedává vědomí, má vysokou vnitřní hodnotu.

Jaké bylo vaše období od 14 – 17 roku? Jste objektivní? Jak silná je vaše představivost? Jste laskavý, velkorysý a shovívavý? Jste ztracen ve svých pocitech a sentimentalitě? Jak rozvíjíte svou intuici? Máte rozum a cit v rovnováze? Jste plný viny a obviňujete ostatní, nebo jste plný vhledů a odhodlanosti?  Co děláte pro rozvoj hojnosti Zemi?

Třetí oko je spojeno s indigovou barvou. K ní patří: Volnost a jednoduchost - přání nekomplikovanosti, pokračující volnost myšlenek, nezávislost, přirozenost, trpělivost. Mírumilovnost – rozpoznání vesmírných zákonů, touha po lásce bez předsudků ve všech situacích. Síla představivosti, vizualizace – schopnost vidět obraz vnitřním okem, vyšší schopnost vnímání, síla úsudku. Univerzální láska – vyzařování vlídnosti a její přitahování. Umění zprostředkování a vyřízení – schopnost ovlivňovat ostatní a inspirovat je, taktní ohleduplnost. Komunikace – schopnost vyjadřovat vyšší ideály, rozvíjet hluboké pocity a myšlenky.

Mysl je soubor rozumu, vnímání, vůle, paměti, představivosti a cítění. Myslí nám denně projde 40 000 – 60 000 myšlenek. Myšlenka je velmi jemná energie a je jako magnet. Naše mysl je jako systém antén nasměrovaných do všech stran. Myšlenky do ní vstupují a zase odcházejí s různou intenzitou, často pouze na základě vnějších podnětů, a to tak dlouho, dokud je nedostaneme pod nadvládu své mysli.

Když ztišíme svou mysl, můžeme vnímat jemnější pocity a vnitřní senzory, které dohromady tvoří šestý smysl a intuici. Proto je dobré meditovat, trávit čas v přírodě nebo poslouchat uklidňující hudbu. Myšlenky a emoce jsou klíčem, který používáme k tomu, abychom změnili bioelektrický náboj v buňce. Každá buňka funguje v určitém frekvenčním rozsahu, který se dá posunout nahoru nebo dolů. Při sbírání zkušeností vznikají emoce, které se s těmito zkušenostmi spojují. Součástí těchto pocitů je aktuální elektrický náboj myšlenky. Změna myšlenek vyvolá v těle chemický proces, který ovlivní výši buněčné frekvence.

Někdy začneme jen tak myslet na nějakou věc, a to proto, že zachytíme myšlenky druhých, s nimiž jsme nějakým způsobem propojeni. Proto potřebujeme naučit se nereagovat na své myšlenky i na myšlenky těch ostatních, a to tím, že se vyladíme na vyšší myšlení, sledováním vnitřního dialogu a nahrazováním jakékoliv méně jasné a laskavé myšlenky myšlenkami láskyplnějšími a jasnějšími.

Chcete-li druhým pozvednout energii, mluvte s nimi laskavě a vnímejte, jak se jejich i vaše energie mění. Poté začnete rezonovat s myslí tisíců lidí, kteří také přemýšlejí na vyšších úrovních, nabudete vnitřní síly a postupně začnete mít ve svém životě jasno. Při setkání s druhými lidmi nereagujte, neposuzujte a nijak nekomentujte, co říkají nebo dělají. Nemyslete na to, jak jim pomoci nebo co odpovědět, zůstaňte v klidu. Pak teprve zaslechnete to nejdůležitější, což je pod povrchem slov.

Zesílit aktivitu své mysli můžete tak, že si doma nebo v přírodě dáte před sebe křišťál a budete se na něj soustředit. Vnímejte, co se děje. Můžete vidět světlo, mít nějaké představy nebo číst ve své mysli slova. Čím více budete cvičit, tím více budete otevřeni spirituální komunikaci.

Další cvičení slouží k tomu, že si rozšíříte svou mysl o další dimenzi. Můžete si v přírodě vybrat strom, rostlinu nebo kámen. Pokusíte se stát tou věcí. Posaďte se a vezměte si do rukou kámen. Zaměřte se na něj. Stáváte se tím nerostem. Cítíte to. Co vás učí? K čemu se užívá? Uvědomte si, že tento nerost je tu už dlouhou dobu.

See yourself doing well and you will.
Silný duch umí léčit lépe než lékař.

Ivana Valová


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.