Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Spirituální integrita

Svoboda
ČLÁNEK
Svobody dosáhneme tím, že v sobě strávíme a integrujeme dualitu, když začneme chápat, na kterém místě tohoto barometru mezi černou a bílou, mezi dnem a nocí, mezi Sluncem a Lunou se právě nacházíme...

[ celý článek ]

Poslední květnový víkend jsem byla pozvána na festival Alchymistické Litoměřice. Jsem spojená s lidmi, kteří se narodili, aby přispěli k vybudování nové platformy, nového paradigmatu, nového příběhu a nového spolubytí na Zemi.

[ celý článek ]

Morální zásady. Být morální znamená dodržovat společenské pravidla a zvyklosti. Následovat všeobecně platné systémy ve společnosti.

[ celý článek ]

Po tisíce let se na Zemi dualita projevovala ve formě konfliktu mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou. Tento boj se odehrává v každém jednotlivci a vytváří utrpení a pocit oddělení.

[ celý článek ]

Uvnitř máme více aspektů, z nichž jsou některé méně rozvinuté a méně zralé a některé zase více rozvinuté a více zralé. Jedna naše část může být pro nás nejpřijatelnější a my se s ní můžeme nejvíc identifikovat.

[ celý článek ]

Sebeovládání znamená používat vhodné vlastnosti ve správný čas na správném místě. Vlastnost, která je přiměřená na správném místě ve správný čas, se stane nevhodnou na nesprávném místě v nesprávný čas.

[ celý článek ]

Celý egyptský svět byl založen na trojici: mužské, ženské energii a té, co z jejich spojení vznikla. Existovala tu mužská - Úsirova - Osiridova mysterijní škola, Pravé oko Hóra. Dále ženská - Ésetina - Isidina mysterijní škola, Levé oko Hóra.

[ celý článek ]

Chrámy
ČLÁNEK
Chrám byl místem, které spojovalo dvě základní síly – chaosu a pořádku. Sloužil k ochraně řádu světa. Každý chrám byl živou knihou, která vyprávěla jiný příběh, jenž se specializoval na jednu část odhalovaných informací.

[ celý článek ]

Aeskulapova hůl je hůl obtočená hadem. Je znakem lékařů a farmaceutů, ale také znamením životní síly, zdraví, zdárného hojení, přítomnosti boží při uzdravování.

[ celý článek ]

Představte si, že jeden člověk vyšle laserový paprsek směrem k vám a vy jste tak pohotoví, že ho pošlete zpátky tomu, kdo ho vyslal, nebo ho vyšlete jiným směrem. Odkloníte ho.

[ celý článek ]

Grál
ČLÁNEK
Svatý grál má každý člověk uložen ve svém nitru. Je to láska bez podmínek, hojivá a jemná a zároveň tolik silná. Je to láska jednotného vědomí, spojující neslučitelné. Svatý grál je láska muže a ženy.

[ celý článek ]

Každá lidská bytost v sobě nese původní božské vědění, které je mocnější, než lidský rozum i naše ideje. Božské vědění tu bylo dříve, než naše logika. Člověk má sloužit duchu, světlu a své andělské podstatě. Umění je skryto v lidském duchu, tedy v nevědomí. Všechno nevědomé, jakmile bylo aktivováno, se projektovalo do hmoty.

[ celý článek ]

Sakkára
ČLÁNEK
Sakkára je jedním z nejsilnějších elektromagnetických jevů na planetě. Nachází se zde jedna z čaker planety a prochází tudy telurický proud, negativní zemský náboj nesoucí vitální energii.

[ celý článek ]

Tuatha Dé Danann (Danaové), je rod keltských bohů, kteří podle mýtů kdysi vládli v Irsku. Představují bytosti z dávnověku a říkalo se jim pánové světla. V Irsku se zjevili v den svátku Beltine (na 1. máje) v severozápadním Connachtu asi 16 000 př.n.l.

[ celý článek ]

Telepatie je přenos informací, dojmů, představ, myšlenek nevyužívající technické pomůcky ani běžné smysly na dálku, a to od jedné osoby ke druhé. Je to způsob přenosu informací z mysli do mysli. Telepat je schopen přijímat elektromagnetické signály, které vznikají v lidském mozku. V Atlantidě matky pomocí telepatie kontaktovaly děti, pokud byly mimo domov, aby získaly informaci, kde jsou.

[ celý článek ]

Každá éra pocházející z ukazatele velkého vesmírného orloje, končí v symbolice smrtí či zkázou. Existence naší planety a všeho, co se nachází v její sféře evoluce, podléhá inteligentnímu vesmírnému řádu, který podobně jako hodinová strojek otáčí galaxiemi a hvězdnými soustavami v ucelených cyklech určitého časového a prostorového komplexu.

[ celý článek ]

Ankh
ČLÁNEK
Ankh, nilský kříž, klíč života, je egyptským hieroglyfem znamenající život, ale i narození, znovuzrození a oživení nebo nesmrtelnost. Objevuje se velice často v egyptských malbách a reliéfech, je vyobrazován v pyramidách, na sarkofágu zemřelých, na holích kněží, v rukou bohů.

[ celý článek ]

Okolo Země nad rovnoběžkami procházejícími 30°severní a jižní šířky a v harmonických a pravidelných vzdálenostech od nich, prochází elektromagnetická síť planety.

[ celý článek ]

Každý předmět i každá bytost vibrují jinou frekvencí, která odpovídá stádiu jejich vývoje. Vibrační frekvence částeček tvořících energii určuje realitu, hustotu hmoty, mysl a extrémně vysokou vibraci duše.

[ celý článek ]

Strom života je umístěn do nádoby (těla člověka) s vodou života, pod níž drak (sexuální síla) ho topí nepřetržitě svým ohněm, aby ho přivedl ke květu. Nic nepomáhá tak lehce v pokroku vpřed jako sexuální síla proměněná v tvůrčí sílu a jako duchovní síla vyzářená jako tvůrčí práce.

[ celý článek ]

Zasvěcení
ČLÁNEK
Zasvěcení znamená stát se vědomým. Zasvěcení je mít touhu po trvalém božském vědomí, propojení s božskou jiskrou a odevzdání se jí. Každý je vědomý na stupni, který odpovídá odolnosti nervů a těla.

[ celý článek ]

Tím, že stavitelé do Velké pyramidy zabudovali tytéž základní míry, jaké nacházíme u naší planety, zvýšili účinnost pyramidy tak, že se pyramida stala prvkem harmonizující s planetou, a tedy je schopna vibrovat v harmonických frekvencích se základní frekvencí Země.

[ celý článek ]

Vše je energie s rozdílnou hustotou. Některá energie je tak hustá, že se z ní stane předmět. Jiná je lehká jako vzduch a je pro nás neviditelná. Existuje mnoho způsobů, jak můžeme měnit hustotu a tvar energie, a to do té doby, než je hmatatelná.

[ celý článek ]

Zasvěcení začíná tělesným cvičením, která jsou spojena se silnou koncentrací. Cvičení různého držení těla spojená s dýchacími cvičeními a přitom vnést vědomí do různých částí těla.

[ celý článek ]

Cokoliv vidíme je poznatelné proto, že se to oddělilo od své doplňující poloviny. Ta druhá polovina zůstala v neviditelném, v neprojeveném. Poznání získáme pouze srovnáním dvou stran, pozitivní a negativní, které byly od sebe odděleny.

[ celý článek ]

JÁ JSEM
ČLÁNEK
Už dlouho přijímáme světlo, které se teď ukotvuje v té nejhlubší rovině v těle. Někteří lidé přijímali hodně světla a teď potřebují odpočívat, aby ho ukotvili v těle. Je třeba vnímat puls svalů, jejich pružnost. Čím více spirituální energie přijímáme, tím více je třeba se fyzicky hýbat, abychom přijaté světlo ukotvili.

[ celý článek ]

Zasvěcení II
ČLÁNEK
Zasvěcení je přestup na vyšší úroveň vývoje. Existuje sedm úrovní zasvěcení. Každá duše si před příchodem na Zem vybere ty nejvhodnější zkoušky, které mohou být tak náročné, že se pohybují na rozhraní života a smrti, nebo se týkají zdraví jedince. Zasvěcení znamená, že se osoba vzdá něčeho důležitého, aby přijala vyšší dary neboli vhledy. Utrpení, které je při zasvěcení zahrnuto, funguje jako očista na úrovni duše.

[ celý článek ]

Člověk, který ovládá božsky tvůrčí energii v jejím nejvyšším stupni, se nazývá božský člověk. Je to člověk, který se stal plně vědomým. Projevuje své božské Já plně v dokonalém vědomí.

[ celý článek ]

Dále je třeba porozumět zákonům přírody. Bůh je všude přítomný a projevuje se ve viditelném hmotném světě jako přírodní zákon. Proto se nemůže nic dít mimo zákon přírody.

[ celý článek ]

Náš charakter a osud byly vystavěny z těchž sil, oba jsou výsledkem příčin a vlivů akcí a reakcí, činů a zkušeností našich životů, kterými se zjevilo Já během věků a které nakonec vykrystalizovalo v naši dnešní osobnost. Jak charakter, tak osud a proto i budoucnost.

[ celý článek ]

Sjednocení
ČLÁNEK
Při zasvěcení se kandidát vědomě spojí s vlastní doplňující polovinou, která zde dosud byla jako nevědomá část duše, jako negativní obraz, jako cizí bytost, a přitažlivostí, která se v těle projevuje jako pud, vyvolává stále touhu a neklid. Vědomí se vrací do jednoty, není už žádná doplňující polovina, protože, ona se stala vědomou. To opětné spojení nazýváme mystickou svatbou.

[ celý článek ][ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.