Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Odkazy Atlantidy a dávných civilizací - rozhovor

PUBLIKOVÁNO: 14.08.2018, AKTUALIZACE: 01.09.2018

Ako sa môžeme poučiť z odkazov dávnych civilizácií tak, aby sme svet nasmerovali do nového zlatého veku mieru, hojnosti, šťastia a a osvietenia?

Prijímať život taký, aký je. Neodsudzovať žiadnu svoju časť. Vnímať realitu druhého a načúvať mu.

Pôvodne si vyštudovala biológiu tela, psychológiu a sociológiu, učíš angličtinu. Kedy a prečo to všetko s Atlantskou školou začalo?

Už v  detstve som prostredníctvom vnútorného zraku vnímala anjelov. Chodila som do prírody, aby som sa napojila na spirituálny svet. Najradšej som sa s deťmi hrala na učiteľku. Keď som mala 11 rokov a bola žiačkou športovej plaveckej školy, niekto mi povedal, že môžem mať, čo chcem. Začala som si teda písať do denníka, že chcem byť tretia na majstrovstvách Českej socialistickej republiky v plávaní na 50 metrov kraulom. Do pol roka sa mi to splnilo.

Neskôr som na pedagogickej fakulte vyštudovala odbory, ktoré mi umožnili spoznať, ako funguje telo a psychika človeka a aký vplyv má na neho spoločnosť. Začala som cieľavedome hľadať ľudí, ktorých poznám z Atlantídy. Neskôr mi prišla vízia, že mám založiť Atlantskú školu a venovať sa atlantskému liečeniu. Tak som to urobila.

Venuješ sa nielen spomienkam na Atlantidu, ale aj na pochopenie posolstva Lemurie. Civilizácii MU na našej planéte, ktorá jej predchádzala...

Áno. V Lemurii bolo všetko jednoduché. Nepotrebovali sme technológiu, pretože sme boli navzájom spojení srdcom.Vedeli sme, čo cíti náš sused, pretože sme to cítili aj my. A pretože sme boli prepojení týmto spôsobom, tak medzi nami nemohla prepuknúť žiadna vojna. Veď kto by poškodzoval sám seba? Lemuria je spomienkou, že všetci sme jeden celok a sme od seba neoddeliteľní. Spomienkou na silné spojenie s predkami a kolektívne liečenie, ako je možné vidieť vo fi lme Avatar.

Lemuria je silné spojenie s pevninou, s kryštálmi Zeme, so Slnkom a hviezdami, s oceánom a vodou. Je to spomienka na pobyt v ametystovej jaskyni alebo na plávanie s veľrybami, podobne ako morské panny. Lemuria je vedomie bezpodmienečnej lásky a jednoty. Miesta ako Havaj, Nový Zéland alebo Veľkonočné ostrovy môžu ľudí lákať na návštevu práve preto, že sú priťahovaní spojením s Lemuriou

Za akých okolností nastalo v období Lemurie k oddeleniu mužskej a ženskej polarity?

Na planétu Zem sme prišli ako éterické bytosti – jedna duša, v ktorej je ukotvená mužská i ženská polarita. Dostali sme ponuku zúčastniť sa evolúcie vedomia na Zemi. Niektoré bytosti ju neprijali a rozhodli sa ísť inam. Iné bytosti, ako ja a vy, sme tu zostali a postupným znižovaním vibrácií sme si utvárali fyzické telo. Museli sme si vybrať, či na Zemi ponesieme mužské alebo ženské telo. Tým sme postupne zabúdali na naše pôvodné prvotné spojenie so svojou mužskou a ženskou časťou a začali sme ich hľadať v okolitom fyzickom svete.

Ako sa prejavuje naše lemurské zranenie duše? Je možné ho vyliečiť?

Lemurské zranenie duše je to, že sa necítime celistvo. Muži majú problém prevziať zodpovednosť za to, čo vytvárajú a radšej manipulujú ženami a ignorujú svoje pocity. Ženy sa zase nedokážu sústrediť na seba, sú smutné a hľadajú doplnenie seba samých v mužovi alebo v deťoch. Lemurské zranenie duše si žiada integrovať to, na čo sme zabudli. Žiť celistvú dušu v tele. Sceliť, zjednotiť a  spojiť v sebe obidve polarity. Vytvoriť posvätné spojenie v sebe a precítiť našu nevinnosť. V prichádzajúcej dobe bude takto postupne možné prežívať posvätné vzťahy muža a ženy na Zemi. Ja osobne sa na to teším.

Potomkovia Lemuranov vidia v druhých len to dobré, čo naráža na štruktúry moderného sofistikovaného spoločenského systému. Dá sa z toho vyjsť bez pocitov nekompetentnosti a so cťou?

Áno, dá sa. Je pravda, že ľudia, ktorí sa cítia prepojení s  lemurskou civilizáciou, sú svojím založením naivní, nevinní a blázniví. Sú to deti Zeme. Oni sa cítia najlepšie v prírode alebo pri oceáne. Neuznávajú a nepotrebujú hierarchiu v spoločnosti ani peniaze. To je úžasné! Je ale dôležité, aby sami so sebou nebojovali a prijali sa takí, akí sú. Avšak na základe bohatých skúseností života na Zemi si vyvinuli silný inštinkt brániť svoje územie a hodnoty, ktoré považujú za správne. Vidíme to napríklad u Indiánov. Majú silne vyvinuté tretie oko, ktoré má schopnosť vycítiť skryté nebezpečenstvo.

Posuňme sa ďalej. Téma Atlantidy – biblického raja na Zemi i v galaxii – bola vždy magická. Každá civilizácia mala svoju tému a lekcie. Atlantská spoločnosť bola hierarchicky usporiadaná. Každý naplno využíval svoje schopnosti, mal určenie v spoločnosti a slúžil celku. Atlantskí ľudia vnímali tón duše, boli srdeční. Ich myseľ bola vycvičená a dokázali ju výborne používať. Mali vyvinutú vysokú schopnosť manifestácie – zhmotňovania a v atlantských chrámoch tvorili spoločne pomocou tretieho oka.Atlanťania dokázali vo veľkej miere používať kryštály.

Ďalej bolo pre nich kľúčové, že plávali s delfínmi a medzi sebou sa dorozumievali telepaticky. Komunikovali teda pomocou prenosu myšlienok. Všetko bolo čisté. Všade boli fontány s čistou tečúcou vodou. Fungovala tu energetická ochrana, ktorá vychádzala z Chrámu jednoty. Typickú Atlanťanku nám pripomína postava Halle Berry vo filme Atlas mrakov. Ja osobne vnímam pravú Atlantídu v oblasti Azorských ostrovov. Potomkov Atlanťanov nachádzam napríklad na gréckom Santorini alebo pri pyramídach v Mexiku.

Určite nie náhodou práve Atlantida vzbudzuje v poslednom čase v mnohých ľuďoch stále viac emócií a zážitkov... Prečo?

Niektorí ľudia sa dnes boja svojej sily, pretože ju v Atlantíde zneužili a potom videli dôsledky, ktoré z toho vyplynuli. Dnes, keď sa pomaly dostávame do podobných pomerov ako v časoch Atlantídy, preto svoje tvorivé schopnosti radšej potláčajú. Ďalší zase nechápu, prečo sme najprv vytvorili tak prekrásne miesto na Zemi a následne sa zúčastnili na jeho deštrukcii.

Nepoznajú odpoveď na otázku, z  akého dôvodu museli byť prostredníkmi – kanálmi energií, ktorá nimi vtedy prechádzala. Nerozumeli tomu, čo sa dialo a čo sa vlastne stalo. Teraz sme dostali novú šancu tieto veci integrovať. Preto je treba spomínané zážitky pochopiť cez svoju osobnú skúsenosť a súvisiace záležitosti uvoľniť v kolektívnom nevedomí. Aby sme už tentoraz konali v súlade s pozemskými a vesmírnymi zákonmi.

Atlantida bola dlhá a plodná éra vývoja a zberu skúseností človeka. Ktoré jej aspekty a obdobia považuješ pre ľudstvo za najprínosnejšie?

Určite zlatý vek, pretože sme si mohli zažiť, aké to je – žiť v tele a zároveň byť napojenými na zdroj v sebe. Žiť v spoločnosti, kde sme medzi sebou boli v skutočnom spojení a mohli prežívať krásu skúsenosti, keď každý z nás prijíma zodpovednosť za svoje činy, myšlienky, emócie a neubližuje. To bolo, samozrejme, veľmi jednoduché zdieľať, keďže sme sa do takejto spoločnosti narodili.

Mali sme sa vtedy natoľko radi, že sme napríklad nepotrebovali povolenie druhého človeka, aby sme mu odstránili nečistoty z jeho energetického poľa. Slobodná vôľa tu bola poňatá inak. Ďalej pád Atlantídy, aby sme si uvedomili, aké to je, keď zneužijeme svoje schopnosti alebo podľahneme niekomu, kto ich zneužíva. Aké to je, nechať sa unášať svojou vášňou a milovať partnera, ktorý vás emočne zneužíva.

Na tvojich seminároch sa venuješ nielen odovzdávaniu posolstva starovekých civilizácií, ale aj integrácii atlantského a lemurského zranenia duše.

Áno, Atlantída musela padnúť, pretože sme zabudli na to, že všetci sme jedno. Zaviazali sme sa ale k jednému – k tomu, že sa v pravý čas rozpomenieme na vedomie duše. Na to, prečo sme vlastne prišli sem, na planétu Zem. Na to, že sme si vybrali vstúpiť do týchto zážitkov. Práve spomienka na vedomie duše – na to, kým v skutočnosti sme – nám pomáha uvoľniť sa z pút týchto skúseností. A  taktiež stretnutie s ľuďmi, ktorých odniekiaľ poznáme... To je zámerom mojej práce.

Boli dôvodom tejto obrovskej zmeny na Zemi len spomínané okolnosti alebo postupný pád Atlantidy súvisí aj s desiatou planétou našej slnečnej sústavy Nibiru?

Nesprávne užívanie uvoľnenej energie niektorých Atlanťanov a vplyv určitých galaktických síl a tým vyvolaný pád Atlantídy svojím dielom prispel ku kataklizme na Zemi. Neboli to ale všetky dôvody, prečo k tomu došlo. Zem sa prirodzene prečisťuje a Atlantída k tomu len prispela. Ľudia sa proste potrebovali ďalej vyvíjať. Niektorí z  nás si preto potrebujú uvedomiť, že aj keby sa akokoľvek snažili túto katastrofu odvrátiť, neovplyvnilo by to chod udalostí. To sú pravé lekcie Atlantídy.

Ako potom prebiehal exodus Atlanťanov? Ktoré ďalšie civilizácie založili?

Atlanťania, ktorí sa rozhodli zostať na Zemi, odchádzali postupne ešte pred pádom na rôzne miesta, kde potom žili spoločne s pôvodnými obyvateľmi cieľových oblastí. Preto prvky Atlantídy i Lemurie nachádzame po celom svete – u Tibeťanov, Inkov, Egypťanov, Eskimákov, Kahunov, Grékov, Maurov atď. Dôležité je uvedomiť si, že civilizácie sa vždy prelínali. No zanechali nám tu vedenie a múdrosť, ktoré nie sú v knihách a v artefaktoch hmotného sveta, ale zostali uložené na iných úrovniach vedomia.

Sú tu symboly, ktoré nám ich pripomínajú – napríklad kobra, rozťahujúca tlamu a zdvíhajúca telo do výšky, alebo pyramída ako symbol vodiča energie. Celistvé informácie získame len dosiahnutím vedomia, ku ktorému sa dostaneme pomocou sebaovládania a rozvoja ducha. Je to súčasť našej úlohy – priniesť vedenie starodávnych civilizácií späť do povedomia ľudí a prepojiť ho s novým vedomím. Sme bohatší o skúsenosti. Tie sme v Atlantíde ešte nemali.

Všetci vnímame, že neustále prichádzajú nové informácie a postupne sa vynárajú ďalšie pohľady a súvisloslosti. Čo na to spirituálna psychológia?

Spirituálna psychológia nám umožňuje pozrieť sa na svoj život z pohľadu duše. Získať sebavedomie duše a skutočné poňatie seba samého – toto SOM JA a toto mi funguje. Nebojovať so svojím základným nastavením, ale prijať ho. Naučiť sa pracovať so svojou slabinou, ktorá súvisí s komunikáciou od srdca. Mať sa rád/ rada, žiť svoju pravdu, tvoriť, prispôsobiť sa zmene, dôverovať atď. Je fajn vidieť v očiach ľudí rozvinutú spirituálnu inteligenciu.

Na tvojich akciách odovzdávaš ľuďom aj skúsenosti s prácou s kryštálmi a hviezdami. Ktoré sú podľa teba pre nás súčasníkov najdôležitejšie?

Kryštály harmonizujú človeka s okolím. Pomáhajú nám pritiahnuť si hojnosť, uvoľniť v tele napätie, relaxovať, otvoriť svoje srdce, upokojiť myseľ, zlepšiť sústredenie mysle a schopnosť správne sa rozhodnúť. Špecifi cké kryštály, laserové a lemurské kryštály nám pomáhajú sa energeticky ochrániť, získať pojem o pevných hraniciach, sprístupniť nové techniky liečenia a zladiť svoje vibrácie. Prepojenie s obrovskými kryštálmi v Zemi nás vedie k harmónii a súladu so zmenami, ktoré prebiehajú na galaktickej úrovni.

Hviezdne napojenie nám pomáha poznať iný druh lásky. Potrebujeme totiž veľa, veľa lásky a liečenia, aby sme sa mohli zmeniť. Nemusíme byť odkázaní na lásku od partnera, detí a priateľov. Napríklad aby sme mohli z buniek uvoľniť skúsenosť fyzického a psychického násilia, ktoré zažívali naši predkovia, môžeme sa spojiť s láskou bytostí z Plejád a Síria.

Čím sa dá podporiť transformácia nášho fyzického tela, rozvoj intuície a tretieho oka?

Prijatím sily, ktorá vychádza z nášho tela, zo sily Zeme, zo spojenia so svojím inštinktom. Intuícia a tretie oko sa otvárajú spontánne, dostávame rôzne vhľady, vízie a vedenia, ktoré vychádzajú zvnútra. Niektorí ľudia ich rozvíjajú vďaka zážitkom vnímania seba samého mimo tela, predtuchami, prežívaním boja medzi dobrom a zlom, zážitkami napojenia sa na vesmír, vnímaním iných bytostí a duchov v miestnosti. Tretie oko nám pomáha naplniť svoj najvyšší potenciál a rozvíjať sa najviac, ako je to možné. Čím usporiadanejší život máme, tým viac energie a kapacity máme na skutočne podstatné veci – na službu celku. A až tým to ozajstné dobrodružstvo bytia začína.

Ako môžeme integrovať kľúčové odkazy Atlantidy a ďalších dávnych civilizácií do každodenného života?

Atlantída je túžba nášho srdca. Je to vášeň, ktorú nachádzate v srdci, keď vyjadrujeme to, čo cítime. Je to svetlo, ktoré dávame do každej činnosti. Je to hlboké spojenie s ľuďmi okolo vás. Je to uskutočňovanie spoločných vízií. Je to východ Slnka a pokojné more. Teplé oranžové svetlo prúdi na upokojený svet...

Vďaka za zaujímavé pohľady a inšpiratívny rozhovor. Tešíme sa  na tvoju návštevu Bratislavy.

Rozhovor pro časopis Vitalita 6/2018 - www.vitalitanet.sk
Otázky, překlad a úprava textu - Silvia Marisi - www.StastnaRovnovaha.sk
Odpovědi - Ivana Valová


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.