Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Lemurie

PUBLIKOVÁNO: 10.06.2016, AKTUALIZACE: 14.08.2018

Spojit se s částí duše, které je Lemurie blízká, nám může pomoci přijmout svůj dar, rozvinout to, s čím jsme se už narodili a něco z toho předat ostatním. Zvědomnit principy, ve kterých tyto bytosti žily.

Vaše lemurské kořeny
1. Jste emocionálně hluboký člověk.
2. Skutečně vám záleží na ostatních.
3. Víte, že rostliny mají pocity.
4. Zažil jste více než jednu zkušenost, která vám převrátila život naruby.
5. Měl jste v životě takové stavy deprese, že jste přemýšlel o sebevraždě,
nebo jsem se o ni dokonce i pokusil.
6. Někdy si přejete, aby vaše bolest zmizela.
7. Necítíte se ve svém těle moc příjemně.
8. Víte, že jste obklopeni spirituálními bytostmi.
9. Jste plachý. Jste raději sám nebo s blízkými přáteli.
10. Víte, že se věci ve vašem životě staly tak, jak se měly stát.
11. Lidé si o vás myslí, že jste příliš naivní, nevinný a bláznivý.
12. Nejste si jistý, že jste tím samým člověkem, kterým jste byl,
když jste se narodil.
13. Jste silně propojen se svými předky.
14. Komunikujete se zemřelými bytostmi.
15. Telepatická komunikace je vám velmi blízká.
16. Víte, že jste ochraňován božskými bytostmi.
17. Máte schopnost komunikovat se zvířaty. Jste vegetarián.
18. Přátelé a vaše spirituální rodina jsou pro vás velmi důležití.
19. Je vám bližší práce s tělem než práce s energií.
20. Máte sklon k závislosti.
21. Rád tančíte a zpíváte, malujete.
22. Velmi vás oslovil film Avatar.
23. Máte tendenci vidět v situacích jen to dobré.
24. Jste farmář, užíváte alternativní zdroje energie.

Mu je naše mateřská země, na kterou přicestovaly bytosti z jiných světů, aby se tu sešly a zažily zkušenost fyzického těla. Každá kolonie byla založena skupinou bytostí s podobnými rysy. Přišly na Zem, aby transformovaly světelné tělo na fyzické tělo. Aby mohly být bytostmi světla i hmoty. Cestovaly časem a prostorem, aby si vytvořily místo, kde budou žít, v propojení, ve frekvenci nejvyššího dobra.

V Lemurii žily krásné, mírumilovné bytosti s otevřeným srdcem. Žili ve své esenci a telepaticky komunikovali. Měli rozvinuté třetí oko, které jim dávalo možnost plně vnímat jemnohmotný svět a univerzálně přístupné informace. Třetí oko bylo jejich primárním smyslem. Pokud se pohybovali, detekovali druhé bytosti ne zrakem nebo sluchem, ale třetím okem.
 
Viděli božské světlo v každém. Všichni si byli bratry a sestrami. Život byl dobrý a mírumilovný. Uměli se číst navzájem. Světlo tu bylo k dispozici. Přijímali sluneční paprsky jako potravu. Sytili se barvami. Ve vzduchu bylo více kyslíku. Byli spojení s živly. Vnímali rytmus naší planety, její cykly a moudrost. Dnes bychom je vnímali jako šamany, léčitele, telepaty.
 
Ze začátku tyto bytosti byly bezpohlavní, androgynní. Postupně jejich těla byly hutnější a museli se vybrat mužské nebo ženské energetické tělo, ze kterého postupně vzniklo fyzické tělo. Nicméně život v Lemurii byl méně pohlavně rozdělen než je nyní.
 
Byly to jemné, krystalické bytosti, které měly vyrovnaný vztah k duši a ke hmotě. Z této doby pochází vědomí, že všechno, co děláme, je spirituální.
 
Byli velmi spjati se zemí a milovali ji. Vítali slunce při východu a loučili se s ním při západu. Koupali se v energii slunce, což neustále aktivovalo a očišťovalo jejich energetické centra. Milovali oceán a mořské bytosti. Žili v souladu s živly a komunikovali s nimi. 
 
Žili v kmenech, v harmonii. Kmeny mezi sebou komunikovaly telepaticky, byli tu moudří starší. Žili u oceánu, v oblasti Austrálie, Nového Zélandu, Havaje a Velikonočních ostrovů. Tyto oblasti byly pro ně tropickým rájem.Vnímali propojení s rostlinami, zvířaty, lidskými a hvězdnými bytostmi. Vnímali své předky a řídili se jejich radami. Žili podle principu všichni jsme jedno a všichni jsme děti země. Byli zaměření na život v komunitě a společnou práci. Pokud viděli, že někdo něco potřebuje, zabezpečili mu to.

Uměli pracovat s energií. Cítili, plakali, milovali, umírali. Byli za to vděční. Věděli, že být ve fyzickém těle je to největší požehnání. Přišli, aby zažili kontakt se zvířaty, rostlinami, svými těly. Vnímali se, slyšeli se a viděli se navzájem. Byli autentičtí, skuteční, citliví, nevinní, moudří, ochotní, pokorní, čestní a soběstační. Byli schopni rychlého a moudrého úsudku, žili podle vnitřního kompasu. Zažívaly, jaké to je být individualitou. Telepaticky vnímat a komunikovat se zvířaty a rostlinami.  

Jedli to, co podporovalo jejich prosvětlené tělo. Věděli, že já jsem jídlo a jídlo je mnou. Co jím, tím se stávám. Prožívali harmonický vztah mezi stavem snění, stavem probuzení a hlubokým spánkem.

Formovali skupiny pro určitý záměr a určitou dobu. Jeden z nich se ujal vedení a po dotáhnutí projektu do konce zase odstoupil. Bylo to přirozené setkávání podobně naladěných lidí, pro jeden konkrétní účel, který se po naplnění rozpadl. Ctili symbol kruhu. Z Lemurie pochází čisté vědomí bezpodmínečné lásky. Byli schopni absorbovat paprsky slunce, každý ze sedmi paprsků barev. Vnímali měsíční cykly, kdy je atmosféra nabitá pozitivními ionty.

Tyto bytosti si byly vědomy spojení s krystaly země a s hvězdami. Každý kmen měl kolektivní krystal, do kterého ukládali kolektivní moudrost a informace. Byla to jejich energetická knihovna.
 
Vědomě přijímali hvězdné energie a pomocí krystalů vytvářeli vesmírné sítě, spojující planetu Zemi s hvězdami. Byli spojeni s galaktickými bytostmi a nalaďovali se na galaktické vědomí – na Arkturus, Plejády, Sírius, Andromedu, Orion, souhvězdí Lyry, planetu Venuši apod.
 
Vnímali fyzické tělo druhé bytosti přes jeho duši. Viděli na sobě navzájem jakékoliv nedostatky na energetickém těle. Léčili se neustálým pročišťováním. K léčení užívali energii, která se generovala skupinovým setkáním za účelem pomoci druhé bytosti srovnat se. Odstranění nerovnováhy ve dvojici probíhalo na základě energetické transformace, generace křišťálového Já a následnému uvolnění nerovnováhy.
 
Při pozdější rozvinutí nerovnováhy ve společnosti Lemuřanů spoustu z nich zemřelo na onemocnění duše.
 
Z období Lemurie může pocházet smutek z oddělení se od své druhé poloviny, kdy jste si museli vybrat se fyzicky inkarnovat do mužského nebo ženského těla a nedokázali si udržet spojení se svým druhým protipólem. Od té doby potřebujeme někoho, kdo nám fyzicky tuto část zastoupí. Což v nás vzbuzuje ke vztahu k druhým lásku i smutek. Pokud půjdeme hluboko do sebe, můžeme pochopit a uvolnit toto prvotní zranění, které jsme od té doby na Zemi zažívali v různých podobách.
 
Lidé, kteří mají v sobě silné lemurské kořeny, nerozumí strukturám a hierarchiím ve společnosti a připadají jim zbytečné. Hledají svou skupinu. Nejlépe se cítí, když ztratí smysl pro individualitu v komunitě, ke které patří. Rádi pracují venku a mohou se druhým jevit, že jsou naivní, protože vidí v druhých jen to dobré.
 
Bytosti Lemurie našly rovnováhu ve spojení se zdrojem a planetou. V současnosti je některým bližší spojení se zemí a elementály - ti se na Zemi více cítí jako doma. Některým je ale bližší spojení s hvězdami a nebesy a tito lidé se mohou často cítit na Zemi sami a odříznutí od okolí. Při pohledu na hvězdnou oblohu mohou mít pocit, že je tady hvězdné bytosti vyslaly a nechaly je tu samotné. Těmto lidem pomůže vědomé napojování na hvězdy a uvědomění, jak jsou na Zemi pro hvězdné bytosti důležití. Jak už od malička přes ně posílají na Zem hvězdné kódy a jak jsou tu nositelem hvězdné energie, kterou lidé potřebují.
 
Hvězdné bytosti nás přimějí, abychom se potkali s partnerem, který je na stejné vibrační úrovni, abychom se ve svých vibracích podpořili a něco zplodili/vytvořili. Jsou s nimi pak v kontaktu při fyzickém milování nebo jiné společné tvorbě.
 
Po přijetí lemurského vědomí můžeme přijmout, že se můžeme cítit součástí planety Země, i když lidé kolem nás mají jiné vnímání a nejsou si vědomi propojenosti všech věcí. Lemurské vědomí pomáhá vnést na Zem vědomí bezpodmínečné lásky a propojenosti se vším.
 
Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz
 
Inspirace: The Lost Lands - Lucy Cavendish

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.