Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Hojnost

PUBLIKOVÁNO: 03.03.2017, AKTUALIZACE: 01.05.2017

Peníze souvisí s tím, co děláte, jak to děláte (s jakou energií) a s jakým záměrem to děláte. Pokud chcete prosperovat, neobejdete se bez nadšení pro svou práci. Rovnovážně dávejte a berte. Úspěch je schopnost přijímat a nebránit se tomu, co přichází do života.

Prosperita. Všude vnímám hojnost. Dávám sobě svolení prosperovat. Začněte rozpoznávat prosperitu všude, kde se nacházíte, a radujte se z ní. Dovolte si těšit se z honosných domů a bank, drahých obchodů a krásně upravených výloh. Uvědomte si, že toto vše je součástí vaší hojnosti. Vaše vědomí se tím dostane na vyšší úroveň a získáte svůj podíl na věcech, po kterých toužíte. Nechceme cizí dobra. Chceme mít svá vlastní. A přitom nám nic nepatří. To, co vlastníme, můžeme používat jen po určitou dobu, než to po nás převezme někdo jiný. Některé věci mohou zůstat v majetku rodiny po několik generací, ale jednou budou stejně předány dál. V životě existuje přirozený rytmus a plynutí. Věci přicházejí a odcházejí. Věřím tomu, že když něco odejde, pak proto, aby vznikl prostor pro něco nového a lepšího.

Postup vědomé hojnosti: * Vyvolání situací. Manifestace hojnosti. Udržení hojnosti. Nechat hojnost jít. Představte si sebe samé v nejrůznějších situacích, které vás skutečně štvou, které vás nutí opustit hranice vašich zón pohodlí. Prožijte situace, které napadají vaše zóny pohodlí. Jak ses cítil při překročení své zóny pohodlí? Čemu bys musel věřit, aby ses takto cítil? Jaký člověk se takto cítí? Co to znamená pro tebe? Co si o tobě myslí ostatní? Co to znamená pro život? Čí jsou to vlastně přesvědčení?

* Manifestace hojnosti. Partner vám bude klást otázky, které vyvolávají nezdravé, negativní přesvědčení a vzpomínky týkající se těchto situací. Během tohoto nejistého a měnícího se období: Jaký je váš nejhorší strach? Co nejhoršího by se mohlo stát? A jak se přitom opravdu cítím? Kdyby se to stalo, co nejhoršího by se mohlo pak stát? A jak se přitom opravdu cítím? Co je v jádru této emoce? Jaká je její podstata? Co se odhaluje? Týká se tento pocit nějakých lidí? Emoce – kde v těle – co říká zdroj.

Během těchto otázek se ukazují skrytá, oslabující přesvědčení a tiché sabotéry, týkající se těchto situací. Tyto otázky přivádějí na povrch pohřbené emocionální uzavření, omezení a negativní přesvědčení. Vyberte si nejsilnější emoci, která vzešla z vašeho nitra, a využijte ji jako startovní čáru, jako váš základ. Projděte svými emocionálními vrstvami, než se v sobě dotknete zdroje. V určitém stádiu můžete narazit na nicotu, prázdnotu, dokonce na vrstvu podobnou smrti – je to v pořádku. Otevírejte se hlouběji do zdroje tím, že půjdete do srdce každého pocitu a rozšíříte se do takové míry, že se ocitnete v poli všech možností, se vším životem, čistého potenciálu.

* Proces hojnosti. Proveďte celý proces hojnosti a projděte vrstvami do zdroje. Partner soustředí veškeré vědomí na svůj pocit. Otázky - „Kde v těle ho cítíš nejsilněji? „Dovol, aby tě pocit úplně zaplavil. Přivítej ho. Nechej ten pocit zesílit. Polož mu otázku – co je pod ním? Co je v jeho jádru? Uvolni se a otevři se přímo tomuto pocitu. Co je pod ním?“.  Jakmile jste se dostali ke zdroji – „Kdo jsem? Co by zdroj řekl poslední vrstvě a vrstvám předtím?

Dále najděte způsob, jak uvolnit veškerou nahromaděnou bolest, rány, city a nevyřčená slova, což nabízí šanci dostat to všechno ze sebe a ze svých buněk. Uvolněte všechny zbývající oslabující názory. Odpusťte sobě, odpusťte zúčastněným lidem, ostatní odpustí vám. Otázky – „S kým ze všech lidí, jichž se tvůj problém týká, bys rád mluvil?“ Jelikož víš, že ….. pravděpodobně dělal to nejlepší, co mohl s tehdejšími znalostmi dělat, dovol mu odpovědět. Proces změny paměti. Kdy ses cítil v otázkách hojnosti nebo blahobytu uzavřený nebo neschopný dosáhnout hojnosti? Kdy ses cítil ponížený? Co vychází na povrch? Kdy jsi hojnost ve svém životě zakryl poklopem? Co se tehdy stalo?

Vyvolání přesvědčení a uvolnění na buněčné úrovni. Kdybys během života nasbíral nějaká nezdravá přesvědčení o hojnosti, jaká by to byla? Kdyby ti stále zbývaly nějaké nezdravé náhledy na hojnost, co by to bylo? Někdy přijímáme oslabující přesvědčení, myšlenky a vzorce na základě činností jiných lidí, slov, společenských předsudků nebo vlastních zkušeností. Vše uvolněte na základě buněčné paměti – vymeťte, vysajte tyto přesvědčení. Nahraďte staré názory novými, zdravějšími přesvědčeními, které ve vás partner může vyvolat.

Tyto nové pravdy jsou protilátkou k nezdravým lžím, kterým jste dosud věřili. Všichni se všeho zbaví. „Kdyby teď měl promluvit zdroj (tvůj vnitřní učitel, vnitřní moudrost), jakou podpůrnou, posilující a integrující pravdu by navrhl?“ Partner přečte novou pravdu, která se dostává do vědomí buněk celého těla. Prožívej, jaké to je, když ti zdroj (tvůj vnitřní učitel, vnitřní moudrost) naplňuje každé vlákno tvé bytosti touto novou, zdraví prospěšnou pravdou…zalévá, naplňuje, obnovuje veškeré tvé vědomí pozitivitou a zdravím.

Závěrečné odpuštění. Teď, když jsi prožil důkladné očištění, vyjasnění na všech úrovních, a naučil ses, co ses naučil, zeptejte se: „Přestože byl ten člověk přesvědčen o něčem, co ho velmi oslabovalo, přestože jeho předchozí chování v žádném případě neomlouváš, jsi ochotný mu zcela a naprosto odpustit?“ Odpusťte mu ze srdce. Vnímejte své vnitřní Já a řekněte: „Slibuji, že tohle už nikdy neprožiješ.  Odpouštím si za veškerou bolest, která byla způsobena, a za to, že jsem tehdy nejednal jinak. Miluji tě a budu tě vždy chránit.“

Integrace budoucnosti. Na základě všeho, cos prožil a naučil se, se otevři vědomí sebe sama a podívej se, jaký jsi teď, jaký budeš zítra, jak budeš dýchat, jak se budeš cítit. Představ si situaci, jež uvede do pohybu tvé staré problémy ohledně hojnosti. Podívej se, jak si dokážeš zdravě poradit. Co děláš? Co cítíš? Co říkáš? Jaký máš ze sebe pocit? Co nejlepšího by se mohlo stát? A kdyby se to stalo, co nejlepšího by se mohlo stát pak? Nyní zopakujte dvě situace, ale tentokrát je váš partner použije z nového vědomí hojnosti s rozšířenými zónami pohodlí.  Po pár dnech byste měli ve všech oblastech života lehčeji, svobodněji, snadněji a radostněji vytvářet zdravou hojnost. Všechny vaše nové části se postupně integrují a vy se budete postupně uzdravovat.

* Nenucené přitahování hojnosti. Pěstování a udržování hojnosti. Nechat hojnost elegantně plynout. Uvolnit skryté zóny bezpečí. Jak ses cítil při rozšíření své zóny pohodlí? Čemu bys musel věřit, aby ses takto cítil? Jaký člověk se takto cítí? Co to znamená pro tebe? Co si o tobě pomyslí ostatní? Co to znamená pro život? Čí jsou to vlastně přesvědčení?

Ivana Valová
Zdroj: Brandon Bays

 


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.