Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a mysl
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze

Empowerment

PUBLIKOVÁNO: 12.02.2008, AKTUALIZACE: 12.10.2017

Anglické slovo "empower" znamená v češtině dát někomu příležitost, aby si vzpomenul na svou sílu. Znamená to někoho povzbudit a tak ho ve správný moment "posílit". Dát mu na vědomí, že vidíme, v čem je dobrý, že se v jeho přítomnosti dobře cítíme, když danou činnost vykonává. Dále někoho můžeme posílit, když vidíme, že se necítí dobře, např. číšnici v restauraci můžete zanechat větší spropitné, prohodit s ní pár vět nebo se na ni jen usmát.

Vzpomeňte si na člověka, který vás v životě skutečně povzbudil a kdo si všimnul něčeho, co předtím nikdo neviděl? Kdo se vám skutečně věnoval? Kdo si všimnul vašich schopností a talentu? Jak jste se cítili?

Každý člověk, se kterým se setkáme, mění naše vibrace. Proto si vybíráme přátele, tedy lidi, jejichž vibrace je nám příjemná. Někdy se stane, že někoho potkáváme každý den v práci, a tento člověk nás vytáčí. Možná mu připomínáme jeho matku nebo on nám připomíná nepříjemného učitele ve škole. Máme několik možností - můžeme si s ním promluvit, dát výpověď, problém přehlížet, nebo - na člověku, který nás vytáčí, najdeme jednu jedinou věc, ve které je dotyčný člověk skutečně dobrý, a řekneme:  "Paní Nováková, moc se mi líbí, jakým stylem píšete zprávy z našich pracovních schůzek. Děláte to dobře. "

Tím, že s druhým člověkem budete jednat jako se skutečnou osobou, a ne jako s objektem, který vás štve, začne se váš vztah měnit. Tento čin ale musí být bezpodmínečný, bez připoutanosti k výsledku. Pokud se ale chcete vyhnout skutečným pocitům a druhému pouze lichotíte, nebude to fungovat.

V současné době se rozšiřuje vědomí jednat s každým člověkem jako důležitou součástí, přispívající celé společnosti. Lidé vědomě tvoří a spolupracují a narůstá v nich síla. Jedinci na celém světě postupně přijímají širší zodpovědnost za dění kolem nich a dělají nezbytné rozhodnutí. Na povrch se dostává nečestné jednání, podvádění a zneužívání, aby bylo vidět, a my jsme jej mohli vyřešit. Toto vědomé tvoření a spolupráce s sebou nese vzájemnou podporu, práci pro dobro celku spíše než pro blaho jednotlivce, pomoc těm, kdo ji potřebují, pravdomluvnost a naslouchání spíše než prosazování svého názoru. Lidé si uvědomují, že než aby pracoval každý sám za sebe, je práce ve skupinách je efektivnější. Lidé jako celek mají velkou sílu.

Je třeba si vzít zpět svou sílu. Pokud se dostatečné množství lidí propojí s vnitřní pravdou, uskuteční se změny. Toto povědomí pozvedne lidské sebehodnocení a sebedůvěru. Jak vzroste sebevědomí, začnou se jedinci mít rádi, integrují své vnitřní osobnosti, takže budou schopni jednat upřímně. Potom budou sami se sebou spokojeni, takže se stanou otevřenějšími a schopnějšími dodávat síly druhým -  když se máte rádi a věříte si, nehledáte autoritu nebo vedení od někoho jiného, spoléháte na svoji vnitřní moudrost.

V současné době máme možnost v sobě nést sílu a vzájemně se ve vývoji podpořit. Tento týden si všímejte, jak se v každé oblasti svého života rozhodujete - vyčkáváte, až co udělají druzí, nebo se rozhodujete podle svého vnitřního přesvědčení? Všímejte si, jak přijímáte zodpovědnost za svůj život. Pokud odevzdáváte svůj život do rukou někoho jiného, zvažte, co byste mohli udělat, abyste se stali silnějšími. Svoji sílu můžete předávat vládě, svému lékaři, dětem, partnerovi, šéfovi nebo jiným lidem nebo institucím. Můžete pomalu a důkladně převzít svou sílu a převést ji tam, kam patří. Poté, co posílíme sami sebe, budeme více užívat zdravého rozumu a budeme si vědomi individuální zodpovědnosti. Lidé začínají mít touhu se vyjádřit novým, tvořivým způsobem

Paradigma nového obchodu se zakládá na vytváření nebo výrobě pro nejvyšší dobro společnosti a planety. Je kladen důraz na spolupráci, na vyhledávání toho dobrého v druhých, na podporu jejich samostatnosti, což každému přinese jedinečnou možnost přispívat celku způsoby, které "rozehřejí" srdce každého. Lidé začínají být více naladěni na sebe navzájem, začínají užívat telepatické komunikace, pracují pro nejvyšší dobro všech a mají úctu ke starší generaci.

Vnímají přírodu, kameny, rostliny a stromy jako živé bytosti. Vlnové pásy budou mít mnohem vyšší frekvenci a budou přinášet pouze inspirující materiály a informace. Až bude lidstvo motivováno touhou zkoumat JÁ JSEM a v lásce se spojí s jinými hvězdnými systémy, pak bude spirituální říše harmonicky spolupracovat s vědou.

Zdroj: Ivana Valová, Steve Rother, Diany Cooper


[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.