Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]
Články o Atlantidě
Spirituální psychologie
Starodávné civilizace
Třetí oko a intuice
Spirituální integrita
Hvězdy a krystaly
Lightworker
Fyzické tělo a instinkt
Láska a komunikace
Recenze
Jak jste na tom, pracovníci světla z České a Slovenské Republiky, pět let po roce 2012? Jak se cítíte? Jste plní energie, jste vyčerpaní? Máte v sobě jasno?

[ celý článek ]

Lidé pracující na této lekci na sebe nahlížejí jako oběti a do tohoto dramatu se zcela zapletou. Energetické bloky se projevují jako sabotáž, kdy dotyčná osoba působí dojmem, že dělala vše správně, a přesto v jejím životě nic nefunguje.

[ celý článek ]

Máme touhu být upřímní a říkat, co máme na srdci, ale ne vždy to jde se vyjádřit. Pokud se včas nevyjádříme, může se v nás kumulovat napětí a pak už je vyjádření těžší a těžší.

[ celý článek ]

Být v proudu
ČLÁNEK
Odměnou žití v proudu je přítomnost synchronicit. Neposlouchat, kam nás proud vede, je jako bojovat s hurikánem. Co pomáhá být v proudu:

[ celý článek ]

V současné době se toho děje hodně - na osobní, společenské i celosvětové úrovni. Hodně toho zpracováváme. Všechny dimenze se vyvíjí, když se začnou propojovat.

[ celý článek ]

Komunikace je výměna informací, společně něco sdílet, radit se s druhými, činit něco společným. Komunikujeme pomocí písma, řeči, mimiky, gestikulace, činu nebo telepatie.

[ celý článek ]

Tón duše
ČLÁNEK
Tón duše je naše vlastní vibrace, vlastní tón, vlastní nota. Tento primární zvuk je uložen v naší buněčné paměti, v jádru našeho fyzického těla.

[ celý článek ]

Nacházíme se v období velkých změn v evoluci lidstva. Tyto změny se dotýkají každého člověka na planetě. Procházíme vývojem vědomí a aplikujeme principy vědomí 5D do každodenního života.

[ celý článek ]

Terapie
ČLÁNEK
Dotaz - "Jak člověk pozná, že pro něj cesta seberozvoje není úplně vhodná, a že by spíš potřeboval psychiatra?

[ celý článek ]

Ako sa môžeme poučiť z odkazov dávnych civilizácií tak, aby sme svet nasmerovali do nového zlatého veku mieru, hojnosti , šťastia a a osvietenia?

[ celý článek ]

Lidé mohou zadržovat tvořivou sílu ve svých myšlenkách. Buď na své výtvory zapomínají, nebo k nim bývají slepí. Ačkoliv mívají obrovské tvůrčí schopnosti, potýkají se zároveň s tím, aby je dokázali uvést do praxe.

[ celý článek ]

Když jsme byli ještě před narozením jen duše, vložili jsme si do cesty krystaly. Abychom si vzpomněli na místa a situace, které jsme zažili v jiných životech a hodně pro nás znamenaly.

[ celý článek ]

Hypersenzitivní lidé jsou otevřenější pro psychologická témata než ostatní. Touží pochopit sebe i svět kolem sebe. Odvažují se nahlédnout za kulisy a setkat se s pochybami o sobě i o svém místě ve světě.

[ celý článek ]

Mateřské zranění je sada omezujících přesvědčení, které jsme získaly od své matky, které nás podvědomě zraňují, omezují naše sebevyjádření a poškozují vztah k ženství.

[ celý článek ]

Integrace mateřského zranění je přechod z postoje „matka pro mě udělala to nejlepší, co mohla - a proto musím potlačit své emoce“, na postoj...

[ celý článek ]

Pokud si člověk pracující na lekci důvěra zvolí pozitivní katalyzátor, který jim práci na důvěře usnadní, pak to bývá otec nebo matka.

[ celý článek ]

Láska a síla
ČLÁNEK
Možná cítíte syrovost poslední doby, jak se dozvídáme pravdu bez toho, abychom prožívali negativní emoce. Prostě nám dojde, že jsme si po dlouhou dobu něco nalhávali, a proto potřebujeme dostat energetickým kladivem po hlavě, abychom se probrali.

[ celý článek ]

Alchymie hlasu
ČLÁNEK
Hlas je zvuk, vytvářený hlasivkami. Jeho zdrojem je výdechový proud z plic. Hlasivky se na tvorbě hlasu podílí tak, že kmitají a propůjčují hlasu tónové složky.

[ celý článek ]

Indigo jsou tu
ČLÁNEK
"Lež je sladká na začátku, ale hořká na konci. Pravda je hořká na začátku, ale sladká na konci." Pojďme se otevřít čistě principům třetího oka a indigového aspektu, které mají za úkol projasnit naši vizi a zjistit, jestli to, co žijeme, je v nejvyšším souladu.

[ celý článek ]

Atlantida
ČLÁNEK
Atlanťané jsou v našem vědomí vždy vyobrazeni v bílém, disponují vyspělou technologií. Nabízejí nám své schopnosti a dary, ale také potřebují naši pomoc – viz film Atlas mraků.

[ celý článek ]

Jak pracovat s hlasem, abychom v sobě našli vnitřní oheň a stali se inspirativním řečníkem? Jak si zpracovat strach z mluvení na veřejnosti, abychom se mohli plně otevřít publiku?

[ celý článek ]

Je důležité se spojit s tělem. Se svými tělními soustavami. Vnímat kosti, klouby, vazy a chrupavky. Spojit se s kostní dření a cítit v ní životní sílu. Uvolnit negativní energii ze svých kostí. Zaměřit pozornost na tvorbu kostních buněk a jejich přirozené odbourávání.

[ celý článek ]

Přistihli jste se, jak někomu něco říkáte, a nevíte, odkud vaše věty přicházejí, jen si pak uvědomíte, že to byla ta nejlepší věc, kterou jste mohli říct? Máte v sobě vnitřní sdělení, ale ne vždy víte, jak je transformovat do slov?

[ celý článek ]

Ráda bych se v tomto článku zmínila o archetypu kněžky lásky, který učí muže i ženy milovat. Kněžka lásky byla zasvěcená chrámová kněžka, která přijímala ženskou sílu, vycházející z bohyně, která jí proniká. Byla prostřednicí mezi božstvím a člověkem.

[ celý článek ]

Je důležité být schopný vidět a utvářet svůj život v rámci větších celků, znát jeho naplnění a smysl nejen v souvislosti s individuálním prospěchem, ale v souladu se společností a celým vesmírem.

[ celý článek ]

Co děláme
ČLÁNEK
Jsme ve spojení s jemnou, vytříbenou energií, přes kterou vytváříme mezi sebou spojení. Proudí tu láska. Setkáváme se fyzicky a jsme mezi sebou ve spojení na dálku. Vždy se propojíme ve správný čas.

[ celý článek ]

Vyjádření skutečných pocitů a emocí vůči matce, které v sobě neseme - a to nejlépe v bezpečném prostředí své skutečné matce, nebo ženě, která ji v této chvíli zastupuje.

[ celý článek ]

Ve společnosti jsme se otevřeli tématům spojeným se základním, sakrálním, solárním a srdečním centrem. Vytáhli jsme energii ze spodních center do úrovně srdce.

[ celý článek ]

1. Před slunovratem. Schyluje se k letnímu slunovratu, který letos proběhne 21. 6. ve 12:08. Už je všechno ve vyšších úrovních nachystané.

[ celý článek ]

Emoce nás spojují se svým lidským aspektem. Příjemné emoce nás přibližují k lidem a negativní emoce nás od nich oddalují. Pozitivní emoce nám dávají důvod se s druhými setkávat a negativní emoce se na čas oddělit a uvědomit si, v čem jsme odlišní.

[ celý článek ]

Sebeovládání znamená používat vhodné vlastnosti ve správný čas na správném místě. Vlastnost, která je přiměřená na správném místě ve správný čas, se stane nevhodnou na nesprávném místě v nesprávný čas.

[ celý článek ]

Pokud se spojíme se svým tělem, informace, které jsou v něm uloženy, nám samy chodí na mysl. Tím, že se otevřeme vědomí daného orgánu, se také otevíráme vědomí tohoto orgánu u lidí, kteří k nám přišli pro léčení. Buď můžeme chemické pochody v mozku ovlivňovat užíváním léků, nebo tónováním.

[ celý článek ]

Pokud se zaměřujeme ve svém životě na lásku a radost, naše imunita funguje. Pokud se cítíme bezbranní ve styku s lidmi a máme pocit, že se musíme mít pořád na pozoru, protože nás někdo může snadno zasáhnout a zranit, naše imunita nefunguje dostatečně.

[ celý článek ]

Empowerment
ČLÁNEK
Anglické slovo "empower" znamená v češtině dát někomu příležitost, aby si vzpomenul na svou sílu. Znamená to někoho povzbudit a tak ho ve správný moment "posílit".

[ celý článek ]

Vědomí 5D
ČLÁNEK
Vědomí 5D je vědomí lásky a jednoty. Zažíváme jej pokaždé, když se otevřením srdce dostaneme do vyššího vědomí, do vědomí jednoty a přitom jsme si stále vědomí individuálního Já.

[ celý článek ]

Nespoutané Já pomáhá žít vlastní duševno a neutíkat před ním. Je to nelichotit, nevytahovat se, neutíkat, neskrývat se, nedělat ze sebe, že jsi něco méně, abys mohla manipulovat více.

[ celý článek ]

Celostní léčení je životní styl, který si vybíráme. Být otevřený ke všem aspektům života. Nejde o rychlé uzdravení, i když ti, kteří to dokážou, nás inspirují a posouvají hranice možností.

[ celý článek ]

Nemusíte si vyčítat, když jíte prášky nebo si necháte pomoci od doktora. Rozhodli jste se pro tuto cestu a je to v pořádku. Mějte se sebou soucit. Pošlete lásku do části těla, kde je poškozený orgán nebo část těla. Jsou tu ale i jiné možnosti léčení.

[ celý článek ]

Oběhová soustava reprezentuje naše interakce s prostředím, tedy mezi tím, co přijímáme, a mezi tím, co jsme schopni nechat být. Když se ve svém prostředí cítíme dobře, když dostáváme vše, co potřebujeme k životu, a dokážeme nechat být vše, co je pro nás nepříznivé, bude náš oběhový systém fungovat řádně.

[ celý článek ]

Centrum krku zastupuje komunikaci, sebevyjádření člověka, jeho řeč, mimiku a tělesné držení, zaručuje dobrou komunikační schopnost s okolním světem, člověku je rozuměno, a tak se i cítí. Vyjadřuje schopnost naší volby, osobní vyjádření, sledování vlastního ideálu, použití osobní síly k tvoření, víru a poznání a schopnost činit rozhodnutí.

[ celý článek ]

Třetí oko zastupuje mysl a představivost, rozum, intuici, vize, rozhled, kreativitu, pružnost, jasnost, moudrost, sny a touhy, vnitřní klid, schopnost učit se a vyléčení v pravém slova smyslu. Intuice se projevuje ve formě obrazů, záblesků vědění, barev, vidění aury.

[ celý článek ]

Hlava je centrální počítač, který nám umožňuje vstupovat do kontaktu s hmotným světem. Receptory jsou smyslovými orgány. Hlava reprezentuje naši samostatnost, ale prostřednictvím obličeje také naši individualitu a spiritualitu.

[ celý článek ]

Kristovské vědomí je proces integrace a sjednocení 12 dimenzí v těle. Je projevem univerzálního ztělesnění. Každá dimenze je uspořádána z 12 podtónů, což nám dává 12x12=144.

[ celý článek ]

Korunní centrum je naším duchovním spojením. Souvisí s tématem moudrosti, lásky, spolupráce, tolerance, laskavosti a velkorysosti. Vším posvátným, inspirujícím, transcendentním.

[ celý článek ]

Vytrvalost znamená zatvrdit, udělat pevným, robustním, posílit, vkládat do něčeho sílu a stát se odolným. Vytrvalost znamená, že vytváříme něco podstatného. Znamená to podívat se do podsvětí, do světa, který nemůže vnímat naše ego.

[ celý článek ][ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.