Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Vypsané kurzy

SPIRITUÁLNÍ PSYCHOLOGIE
TŘETÍ OKO, MYSL
LÁSKA, EMOCE
FYZICKÉ TĚLO, LÉČENÍ
KRČNÍ CENTRUM, KOMUNIKACE
HVĚZDNÉ NAPOJENÍ
ATLANTIDA,LEMURIE,AVALON,EGYPT
SPIRITUÁLNÍ INTEGRITA
Jednota

 

Moudrost dávné civilizace

Atlantská škola je místem, kde se lidé otevírají své moudrosti a rozvíjejí své schopnosti. Slouží k prozkoumávání podstaty života, což zahrnuje odkrývání tajemství života, které je předáváno ve specifickém období života, kdy cítíme obrovskou moc životního potenciálu. Moudrost je stav přijetí čistoty slova. Rozvoj moudrosti je hlavním životním cílem člověka. Moudrost je síla, která vychází zevnitř.
Přes učení se člověk probouzí, přes vědění je člověk očištěn. Odkaz starodávné civilizace neseme  ve svém srdci.

 

Vítejte na stránkách Atlantské školy

Atlantská škola je místem, které podporuje rozvoj vědomí 5D, což je stav, kdy se vnímáme jako individualitu a zároveň jsme v souladu s celkem - rodinou, partnerem, planetou, vesmírem. Je to stav vědomí lásky a jednoty, kdy do sebe vše zapadá, kdy si uvědomujeme posvátnost v každé činnosti. Je to propojení stavu svobody, kdy se potřebujeme oddělit a zažít zkušenost, abychom se pak vrátili do jednoty.

Základem života ve vědomí 5D je mít schopnost vyřizovat impulzy každodenního života, mít otevřené srdce, jasnou mysl, vyjadřovat svou pravdu, naslouchat lidem a slaďovat se s celkem. Je to styl života.

Atlantské vědomí nám pomáhá se napojit na vnitřní zdroj. Chybějící napojení na vnitřní zdroj se projevuje pocitem, že nám něco chybí, a tak jsme závislí na práci, partnerovi, koníčku, náboženství nebo alkoholu.  Abychom se znovu napojili, potřebujeme podporu.

Atlantská škola je živou knihovnou. Místem, které umožňuje, aby jemné a individuální vibrace prostoupily jedince a spojily ho s jeho bytím. Aby mohl člověk nahlédnout do svého plánu. Slouží k uctívání životní síly, rozvoji vnitřní síly, zvyšování jeho frekvence, čerpání poznatků z vyšších úrovní a jejich integraci.

Na Zemi byli vždycky lidé, kteří se starali o vyšší zákonitosti, jako šamani, kněží a kněžky, ti, kteří stahují hvězdné kódy, Májové, kteří vytvořili známý kalendář atd. Setkáváme se, abychom vytvářeli kruhy světla. Pracujeme s životní a vesmírnou energií a používáme ji ve prospěch skupiny, lidí a Země. Rozšiřujeme pozornost za hranice svého těla. Pomáháme udržovat harmonii mezi člověkem a vesmírem, člověkem a planetou. Společně pracujeme pro zabezpečení řádu. Dostáváme se do bodu nula. Vnímáme, co má být vytvořeno.

Atlantská škola je místem setkání se sebou a poznání toho, jaké to je, když pracujeme na společném cíli, kde komunikujeme, mimo jiné, telepaticky. Kde každý poznává svůj díl a pracuje na jeho základě. Kde se vzájemně podporujeme, rozvíjíme a vzpomínáme si.

Jak by asi vypadal příběh lidí v seriálu, kde by byli lidé naladěni na vědomí 5D? Kde by neustále neřešili pocit nedostatku, nebo co jim kdo a kdy udělal. Kde by nebyli závislí na svých životních dramatech a potřebě něco řešit. Kde by přijímali život takový, jaký je :)

Hezký den
Ivana Valová

Přestaňte vstřebávat frekvence kolem vás a začněte vysílat vaši vlastní frekvenci. Pak nebudete pouze otiskem svého bytí, ale vtisknete vesmíru svůj vlastní záměr.

Povídání s Ivanou Valovou - rozhovor pro Průvodce zdravím
Komunikace s duší - rozhovor pro Regeneraci 3/2016

Atlantská škola na Facebooku.

 

AKTUÁLNÍ

Hypersenzitivní lidé jsou otevřenější pro psychologická témata než ostatní. Touží pochopit sebe i svět kolem sebe. Odvažují se nahlédnout za kulisy a setkat se s pochybami o sobě i o svém místě ve světě. Jsou naplněni hlubokým přáním utvářet svět lidštěji a jsou ochotni pro to vykonat svůj díl. Jsou první, kdo si všimne, když je něco nespravedlivé nebo nesouhlasí. Jako první poznají, co chybí. A jako první na to doplatí.

Kůže, vlasy a nehty. Spirituální tělo nese energii vyšší vůle a je nositelem vyššího Já, které je bdělé, plné světla a dovede vidět věci kolem nás nezkresleně a jasně. Je prosto myšlenek a citů a nese informace o plánu našich životů, určuje naše životní zkušenosti. Každá síla v těle má schopnost sebeobnovení, pokud jsou jednotlivé části systému v souladu a spolupracují se sebou navzájem. Je třeba, aby se do sebe člověk plně ponořil, aby sladil své Já s vesmírnými silami, aby k sobě znovu získal úctu a uvědomil si tvořivé síly uvnitř sebe.

Žlázy s vnitřní sekrecí a šišinka. Korunní centrum je naším duchovním spojením. Souvisí s tématem moudrosti, lásky, spolupráce, tolerance, laskavosti a velkorysosti. Vším posvátným, inspirujícím, transcendentním. Sjednocením se silou duše, odevzdáním, zasvěcením života vyšším cílům, schopností věřit životu, lidskostí, schopností vidět větší celek. Podporou ostatních, aby dosáhli svého cíle a vědomím, že cesta je cílem. Podporuje vědomé užití svých možností, osobní rozvoj, najít uplatnění ve světě a být v harmonii se sebou samým. Porucha funkce způsobuje nadměrné množství energie nebo její nedostatek, nevysvětlitelnou depresi, chronickou vyčerpanost a vysokou citlivost na světlo a zvuk. Afirmace: JÁ JSEM.

Integrace mateřského zranění II. Integrace mateřského zranění je přechod z postoje „vaše matka udělala to nejlepší, co mohla - a proto potlač své emoce“, na postoj „vaše matka udělala to nejlepší, co mohla – a zároveň si cením svých emocí a nebudu je potlačovat“. Tento postoj předávaly matky z generace na generaci, a proto je pojmenován jako mateřské zranění. Je to přijetí, že to, co jste v dětství cítily, bylo opodstatněné a v pořádku. A to, co se vám stalo, v pořádku nebylo.

Integrace mateřského zranění. Mateřské zranění je sada omezujících přesvědčení, které jsme získaly od své matky, které nás podvědomě zraňují, omezují naše sebevyjádření a poškozují vztah k ženství. Mateřské zranění zahrnuje zranění, ke kterému se matky nehlásí. Když jsme byly malé holky, matka mohla chtít, abychom byly nějaké. A tak jsme potlačili své emoce a autentické potřeby. Mohla nás podvědomě učit, že je bezpečnější neříct nahlas svůj názor a v kontaktu s muži ze sebe dělat něco menšího, než jsme. Myslela to dobře, učila nás tímto způsobem zajistit si lásku a být v bezpečí a tak nás ochraňovala.

Hlava a oči, uši, nos. Hlava je centrální počítač, který nám umožňuje vstupovat do kontaktu s hmotným světem. Receptory jsou smyslovými orgány. Hlava reprezentuje naši samostatnost, ale prostřednictvím obličeje také naši individualitu a spiritualitu, neboť obsahuje horní centra energie, díky nimž můžeme řídit svůj život a uvědomovat si svou božskou povahu. Problémy značí napětí, duchovní konflikty, vnější a vnitřní tlak.[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.