Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Vypsané kurzy

INSTINKT, NESPOUTANÉ JÁ
HVĚZDY A KRYSTALY
LÁSKA A VZTAHY
FYZICKÉ TĚLO A ROZVOJ DUCHA
KRČNÍ CENTRUM A TŘETÍ OKO
TŘETÍ OKO
ATLANTIDA A LEMURIE, POSELSTVÍ PRACOVNÍKŮ SVĚTLA
AKTIVACE SVĚTELNÝCH KÓDŮ
Jednota

 

Odkaz starodávné civilizace

Atlantská škola
je místem, kde se člověk otevírá  vrozené moudrosti,
rozvíjí své schopnosti,
zkoumá podstatu života
a otevírá svůj potenciál.
Moudrost je síla,
která vychází zevnitř.
Přes svého ducha
se člověk probouzí
a přes jeho vedení je očištěn.
Starodávné civilizace
nám zanechaly odkaz,
se kterým jsme propojeni srdcem.
 

 

Vítejte na stránkách Atlantské školy

Atlantská škola podporuje bytí ve vědomí 5D. Je to plynutí v proudu dění, kdy se neustále slaďujeme se sebou, celkem, rodinou, partnerem, společností, planetou, vesmírem. Je to stav vědomí lásky a jednoty, posvátnosti okamžiku, vnímání svého rytmu.

Na Zemi vždy žily bytosti, které se tu starali o chod vyšších zákonitostí. Byli to strážci moudrosti - kněží, velekněžky, šamani, druidi, templáři, zasvěcenci, inspirátoři, nositelé hvězdných kódů, strážci míru a nositelé pokroku. Jejich vědění a přístup k informacím jsou velmi cenné.

Setkáváme se, abychom spolutvořili a byli k dispozici tomu, co přesahuje individuální existenci každého z nás. Učíme se vyvažovat svou citlivost (zranitelnost) a sílu (empowerment), abychom mohli se svým darem co nejlépe pracovat. Jsme mezi sebou propojení, vytváříme connection.

Potkáváme se, abychom tvořili a účastnili se kolektivních změn. Jsme prostředníky změn, které mají na Zemi proběhnout. Máme rozvinuté světelné tělo, jsme spojeni s krystalickou mřížkou Země a podílíme se na aktivaci velkých krystalů v zemi.

Vzpomínáme si na místa, které jsou pro náš vývoj důležité. Vstupujeme do situací, kde vnímáme své pravé já. Kultivujeme svého ducha, aby naše fyzické tělo bylo zdravé, éterné tělo pružné, astrální tělo vyrovnané a naše Já silné.

Atlantská škola je tu, aby přispěla k porozumění, co se v současné době ve společnosti děje.

Kontakt přes Facebook

 

AKTUÁLNÍ

Komunikace s lidmi. Komunikace je výměna informací, společně něco sdílet, radit se s druhými, činit něco společným. Komunikujeme pomocí písma, řeči, mimiky, gestikulace, činu nebo telepatie. Komunikace probíhá uvnitř člověka v jeho myšlenkách, mezi dvěma a více lidmi, na internetu nebo přes média.

Celistvé vnímání. V současné době se toho děje hodně - na osobní, společenské i celosvětové úrovni. Hodně toho zpracováváme. Všechny dimenze se vyvíjí, když se začnou propojovat. 3D je o silové moci, někoho přemoct, prosazovat svou pravdu.

Lidé s vyšší citlivostí. Citlivost je schopnost reagovat na podnět. Vyšší citlivost je tendence intenzivně vnímat a reagovat na vztahy, situace, kritiku, což s sebou může přinést problémy v komunikaci a prožívání úzkosti. Je to zvýšená vzrušivost nervové soustavy.

Být se sebou nebo proti sobě. Hranice člověka leží přesně tam, kde se ve svém prostoru ještě cítí bezpečně a může se nejlépe rozvíjet a expandovat. Je to místo, kde je nejsilnější a kde se mu daří nejlépe.

Spirituální matematika je přístupná imaginativnímu myšlení. Je to imaginace nekonečna a je o nekonečných číslech. Člověk má dva rozměry – konečno a nekonečno. Konečno pracuje s hmotným světem a nekonečno se týká duchovního života.

Vaše světlo - 25 minutová meditace. Ať se světlo šíří na Zemi.[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.