Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Vypsané kurzy

SPIRITUÁLNÍ PSYCHOLOGIE
TŘETÍ OKO A MYSL
LÁSKA A EMOCE
FYZICKÉ TĚLO
KRČNÍ CENTRUM A KOMUNIKACE
INTEGRACE
STARODÁVNÉ CIVILIZACE
AKTIVACE SVĚTELNÝCH KÓDŮ
Jednota

 

Moudrost dávné civilizace

Atlantská škola je místem, kde se lidé otevírají své moudrosti a rozvíjejí své schopnosti. Slouží k prozkoumávání podstaty života, což zahrnuje odkrývání tajemství života, které je předáváno ve specifickém období života, kdy cítíme obrovskou moc životního potenciálu. Moudrost je stav přijetí čistoty slova. Rozvoj moudrosti je hlavním životním cílem člověka. Moudrost je síla, která vychází zevnitř.
Přes učení se člověk probouzí, přes vědění je člověk očištěn. Odkaz starodávné civilizace neseme  ve svém srdci.

 

Vítejte na stránkách Atlantské školy

Atlantská škola je místem, které podporuje rozvoj vědomí 5D, což je stav, kdy se vnímáme jako individualitu a zároveň jsme v souladu s celkem - rodinou, partnerem, planetou, vesmírem. Je to stav vědomí lásky a jednoty, kdy do sebe vše zapadá, kdy si uvědomujeme posvátnost v každodenním životě. Je to propojení stavu svobody, kdy se potřebujeme oddělit a zažít zkušenost, abychom se pak vrátili do jednoty.

Základem života ve vědomí 5D je mít schopnost vyřizovat impulzy každodenního života a nehodnotit, jestli se právě věnujeme praktické nebo spirituální činnosti. Vnímat a dělat, co je potřeba. Životu ve vědomí 5D pomáhá mít otevřené srdce, jasnou mysl, vyjadřovat svou pravdu, naslouchat lidem, přijmout jakoukoliv životní situaci, jindy ji změnit, slaďovat se s celkem. Je to styl života.

Atlantské vědomí nám pomáhá se napojit na vnitřní zdroj. Chybějící napojení na vnitřní zdroj se projevuje pocitem, že nám něco chybí, a tak jsme závislí na práci, partnerovi, koníčku, náboženství nebo alkoholu.  Abychom se znovu napojili, potřebujeme podporu.

Atlantská škola je živou knihovnou, místem, které umožňuje, aby jemné a individuální vibrace prostoupily jedince a spojily ho s jeho bytím. Slouží k uctívání životní síly, rozvoji vnitřní síly, zvyšování jeho frekvence, čerpání poznatků z vyšších úrovní a jejich integraci.

Na Zemi byli vždycky lidé, kteří se starali o vyšší zákonitosti, jako šamani, kněží a kněžky, ti, kteří stahují hvězdné kódy, Májové, kteří vytvořili známý kalendář atd. Tito lidé pomáhají udržovat harmonii mezi člověkem a vesmírem, člověkem a planetou. Společně pracují pro zabezpečení řádu.

Atlantská škola je místem setkání se sebou a poznání toho, jaké to je, když pracujeme na společném cíli, kde komunikujeme, mimo jiné, telepaticky. Kde každý poznává svůj díl a pracuje na jeho základě. Kde se vzájemně podporujeme, rozvíjíme, vzpomínáme si a rozšiřujeme pozornost za hranice svého těla. Setkáváme se, abychom vytvářeli kruhy světla a spolutvořili. Pracujeme s energií svatého grálu, s životní a vesmírnou energií a děláme, co je potřeba.

Jak by asi vypadal příběh lidí v seriálu, kde by byli lidé naladěni na vědomí 5D? Kde by neustále neřešili pocit nedostatku, nebo co jim kdo a kdy udělal. Kde by nebyli závislí na svých životních dramatech a potřebě něco řešit. Kde by přijímali život takový, jaký je. Co dál? :)

Hezký den
Ivana Valová

Přestaňte vstřebávat frekvence kolem vás a začněte vysílat vaši vlastní frekvenci. Pak nebudete pouze otiskem svého bytí, ale vtisknete vesmíru svůj vlastní záměr.

Povídání s Ivanou Valovou - rozhovor pro Průvodce zdravím

Atlantská škola na Facebooku.

 

AKTUÁLNÍ

Červen 2017. Krční centrum - oslava ducha. Ve společnosti jsme se otevřeli tématům spojeným se základním, sakrálním, solárním a srdečním centrem. Vytáhli jsme energii ze spodních center do úrovně srdce.

Došli jsme k poznání, že věci nejsou černé a bílé, že můžeme nechat události plynout, došli jsme k odpuštění a zažíváme lásku a radost bez zjevné příčiny. Energie proudí výš a otevírá témata krčního centra.

Krk je nejužším centrem těla. Je fyzicky křehké, zranitelné a obnažené - hrudník má pevný hrudní koš a hlava pevnou lebku. Je to centrum pro vyjádření se pomocí hlasu, jehož vibrace přináší světu hodně v podobě jasných, ducha povznášejících informací nebo nádherného zpěvu. Krční centrum se otevírá při práci se zvukem, manifestaci přes hlas a sebevyjádření.

Upřímná komunikace. Není to vždy jednoduché se dozvědět, co si lidé o nás opravdu myslí, ale je to jedna z cest, jak se navzájem poznat. Kdybychom věděli, jak jsme mezi sebou propojení, tak bychom byli upřímnější.

Upřímná komunikace společenství rodiny nebo na pracovišti vždycky někam posune. A my se cítíme oddělení, a myslíme si, že ten pocit, který máme, druhého může zranit, což může být pravda. Ale co když toto společenství se potřebuje posunout dál?

Základem otevřené a empatické komunikace jsou osobní zájem a přímé jednání. Osobně se starat o druhé a zároveň s nimi jednat napřímo. Když komunikujete přímo, ale neosobně, zní to jako agrese. Když komunikujete nepřímo a neosobně, je to manipulativní neupřímnost. A pokud se zajímáte a nejednáte, je to ničivá empatie.

Základem je upřímnost a zájem o lidi. Přímá komunikace, autenticita a otevřené projevování emocí pomáhá vytvářet vztahy bez přetvářky, objevit intimitu, být bezstarostný a mít schopnosti si hrát...

Květen 2017. Hypersenzitivita, práce se světlem. Hypersenzitivita je stav, kdy vnímáte vše - to, co se děje ve vás a v okolí. Zároveň jste prvním člověkem ve skupině lidí, který vnímá, že se otevírají skryté (někdy odmítnuté) emoce a témata ke zpracování. Ostatní si je začnou uvědomovat, až když je pojmenujete.

Jsme majákem, jsme stožárem světla, jsme hromosvodem a jsme propojovatelem jemného a hrubohmotného světa. A hlavně, cítíme vše. Emoce v nás, v druhých, emoce, které jsou ukryty pod povrchem v naší rodině, v kolektivní mužské/ženské rovině, na planetě a ještě nás mohou kontaktovat hvězdné bytosti, které skrz nás všechny předchozí úrovně pročišťují.

Jsme senzitivní na osobní, rodinné, kolektivní a planetární záležitosti. Řešíme věci na více úrovních. Řešíme je přes své strachy a systémy a přes vnímání svého těla poznáváme, kdy je čas vyjádřit osobní záležitost, a kdy pro celou rodinu. Přišli jsme sem uzemnit jemnou energii srdce, proto se nemůžeme uzavírat před druhými lidmi...[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.