Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Vypsané kurzy

SPIRITUÁLNÍ PSYCHOLOGIE
ŽIVOTNÍ CÍL A TŘETÍ OKO
LÁSKA A KOMUNIKACE
ZMĚNA JE ŽIVOT
LÉČENÍ A TĚLNÍ SOUSTAVY
PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE, KRYSTALOTERAPIE
ATLANTIDA, LEMURIE, AVALON
KLÍČE K RÁJI, EGYPT
Jednota

O Atlantské škole

Moudrost dávné civilizace

Atlantská škola slouží
k tomu, aby zde lidé získávali vědění
a rozvíjeli své schopnosti. Slouží k prozkoumávání podstaty života, což zahrnuje odkrývání tajemství života, které je nám předáváno
ve specifickém období života, kdy cítíme obrovskou moc životního potenciálu.
Moudrost je stav přijetí
čistoty slova. Rozvoj moudrosti je hlavním životním cílem člověka. Moudrost je síla,
která vychází zevnitř.
Přes učení se člověk probouzí, přes vědění je člověk očištěn. Odkaz starodávné civilizace najdeme  ve svém srdci.

 

Vítejte na stránkách Atlantské školy

Atlantská škola vznikla ze vzpomínky na vědomí 5D, což je stav, kdy se vnímáme jako individualitu a zároveň jsme v souladu s celkem - rodinou, partnerem, planetou, vesmírem. Je to stav vědomí lásky a jednoty, kdy vše do sebe zapadá, kdy si uvědomujeme posvátnost okamžiku. Je to styl života a ten, kdo ho poznal, ho přirozeně šíří dál.

Základem života ve vědomí 5D je život v duševní čistotě, mít otevřené srdce, vyjadřovat svou pravdu a slaďovat se s celkem. Nejprve je třeba se s člověkem, se kterým chceme spolupracovat, nebo s kamenem, který chceme použít, propojit, a až pak, jestli i on chce, něco podniknout.

Atlantské vědomí je nástroj, který užíváme, dokud se člověk nenapojí na vnitřní zdroj. Často jsme spojení s vnitřním zdrojem v nějaké oblasti nahradili závislostí na práci, partnerovi, koníčku, náboženství nebo látce. Abychom se na něj znovu napojili, potřebujeme duševní podporu. Pak už nemáme takovou tendenci se k něčemu uchylovat.

Atlantská škola je místo, které umožňuje, aby jemné a individuální vibrace vědomí lásky a jednoty prostoupily jedince a spojily ho s jeho bytím, aby mohl nahlédnout do svého plánu. Slouží k uctívání životní síly člověka, zdokonalování jeho moudrosti a dovedností, zvyšování jeho frekvence, čerpání poznatků z vyšších úrovní a jejich integraci. Je živou knihovnou.

Na Zemi byli vždycky lidé, kteří se starali o vyšší zákonitosti, jako šamani, kněží a kněžky, ti, kteří stahují hvězdné kódy, Májové, kteří vytvořili známý kalendář atd. Setkáváme se, abychom vytvářeli kruhy světla. Na každém setkání se nejprve pročistíme a pak ukotvujeme světlo. Dostáváme se do bodu nula. Vstupujeme do svého středu a vnímáme, co má být vytvořeno.

Atlantská škola je místem setkání se sebou a poznání toho, jaké to je, když pracujeme na společném cíli, kde komunikujeme, mimo jiné, telepaticky. Kde každý poznává svůj díl a pracuje na jeho základě. Kde se vzájemně podporujeme, rozvíjíme a vzpomínáme si.

V tomto roce je důležitá důvěra, nechat věci plynout, sladit se s tím, že je vše v pořádku a jen tak být. Co má přijít, přijde, najde si směr. Uvolnit to, co není pro nás, aby mohlo přijít to, co pro nás je. Otevřít se milosti a velkorysosti, kterou nám poskytují lidé a vesmír, protože to, na čem pracujeme, je tak komplexní, že nám nic jiného nezbývá. Pomáhat si navzájem. Pokud vidíme za tmou světlo, přichází láska.

Jaký je život ve vědomí 5D? Jak by asi vypadal příběh lidí v seriálu, kde by byli lidé naladěni na vědomí 5D? Kde by neřešili pocit nedostatku, nebo co jim kdo a kdy udělal. Kde by nebyli závislí na svých životních dramatech a potřebě něco řešit. Kde by přijímali život takový, jaký je :)

Každý si najde to, co potřebuje. I kdybych tu ale napsala tisíc slov, to nejdůležitější, co potřebujeme, je láska.

S úctou
Ivana Valová

Přestaňte vstřebávat frekvence kolem vás a začněte vysílat vaši vlastní frekvenci. Pak nebudete pouze otiskem svého bytí, ale vtisknete vesmíru svůj vlastní záměr.

Doporučuji:
www.josefinazemanova.cz - terapie Cesta
www.nusta.cz - tanec s Michaelou Peterson
www.womboflight.com - léčení mateřského zranění s Bethany Webster
janbily.blogspot.cz - pohled Jana Bílého

Povídání s Ivanou Valovou - rozhovor pro Průvodce zdravím
Komunikace s duší - rozhovor pro Regeneraci 3/2016

Atlantská škola na Facebooku.

 

AKTUÁLNÍ

Vize aktivace krystalu poznání jedné ženy, která je Earth keeper - má na starost aktivaci krystalů Země: "Veliký kruh obrovských světelných bytostí se propojil kolem zeměkoule. Projel námi nádherný světelný paprsek a Země se rozsvítila v energetických liniích a bodech. Pak pokračoval už jiný vjem v relativně normálních rozměrech lidského těla (spíše velikost Lemurie).

Byla tam, dá se říct, jeskyně s nádherně prosvětlenýmí (jak mléčné sklo, ale sklo to nebylo) stěnami, které vydávaly jasné ale ne oslňující světlo do prostoru. Uprostřed stál velký vertikálně postavený mnohostěnný pravidelný krystal na výšku tak dva, dva a půl metru, který byl do špičky (stejně jako křišťály) a byl smutný a nezářil. Barva zprvu byla nijaká. Kolem se objevila skupina bytostí. Všichni jsme položili ruce na plochy, které tvoří špičku krystalu, Ruce byly položeny zvláštním způsobem tak, že vždycky levá ruka jednoho na jedné plošce byla do kříže přes pravou ruku vedlejšího člověka na vedlejší plošce krystalu. Takže při pohledu shora ruce tvořily lístky květu, kde krystal byl uprostřed.

Pak došlo k aktivaci a propojení křišťálových srdcí přítomných v jednom bodě přímo nad špičkou krystalu. Tato energie vjela dovnitř krystalu a v něm se objevil malinký plamínek světla, který jsme rozhořeli do celkem solidního plamene, ne ovšem úplně, ale už nezhasne. Krystal začal vydávat nádherné světlo a jeho barva začala být světlounce modrá (špatně se to ve známém spektru barev popisuje). Rozsvítili jsme KRYSTAL POZNÁNÍ. Nakonec projela celým kruhem ohromná vlna energie, její kvalita je nepopsatelná a takovou jsem nikdy předtím nezažila."

Krystaly Země vysílají světelný paprsek, který vstupuje do aury lidí (a jiných bytostí) a osvětluje je poznáním. Lidé ani nepostřehnou novost svých myšlenek a vnuknutí. Začínají myslet jinak, jiným směrem, tam, kde je směruje paprsek světla. Ten vychází právě z krystalů v zemi, z jejich záření do aury těl. Ego se rozptyluje. Síla je skryta v centru Země. Síla je v záření krystalů Země. Všichni se mění silou světla pronikajícího z nitra planety.

Žijeme ve spojení viditelného a neviditelného světa. Uvědomujeme si své tělo, emoce, myšlenky. Jsme lidé a je zdravé se odpoutat od světelného napojení. Zaměřit se pouze na své lidské potřeby. Odpočinout si. Pokud to uděláme, můžeme zdravě zkoumat zákoutí své duše. Pak se v propojení těchto světů neztratíme. A nebudeme utíkat z reality, protože nám tu není dobře. Budeme cestovat, protože to naše duše potřebuje. Bude nám dobře v obou světech. Když mluvíme o duši, nemusíme popírat tělo a naopak.

Svobody dosáhneme tím, že v sobě strávíme a integrujeme dualitu, když začneme chápat, na kterém místě tohoto barometru mezi černou a bílou, mezi dnem a nocí, mezi Sluncem a Lunou se právě nacházíme, a když pochopíme, že obojí patří k tomuto světu, že obojí patří k životu na Zemi, a že růst je realizován právě integrací obou pólů, skrze jejich spojení.

Skutečná svoboda přichází tehdy, když si uvědomujeme oba póly, když je akceptujeme, přijímáme, když je oba dokážeme integrovat a pak z nich vyrůst. Svoboda znamená, že rozpoznáme svou boží jiskru, své božské světlo. Nechme v sobě zářit toto světlo, neboť uvědomíme-li si světlo ve svém nejhlubším nitru, pak jsme skutečně svobodní. Pak můžeme žít podle svých vlastních měřítek a zákonů, pak totiž budou naše měřítka a naše zákony v souladu se vším. Budeme vibrovat na frekvenci a v rytmu vesmíru a tím získáme tu největší možnou svobodu.

Dalším stupněm je svoboda v myšlenkách, že jsme obklopeni světlem, že vyzařujeme světlo do okolí, že v nás sídlí světlo, jež nás vyplňuje a osvětluje. Že prožíváme vlastní světlo a toto světlo nás tak naplňuje, že všechny myšlenky, mravní imperativy a mentální vzorce odpadají, protože již zde pro ně není místa. Stáváme se proudem světla a toto světlo je podstatou našeho života. Žijeme a jdeme při tom svou vlastní cestou.

Děláme to, co dělat chceme, vycházíme při tom z vnitřního klidu a naplněnosti, naprosto v přítomném okamžiku, zcela soustředěně. Svoboda je osvícení, jednota, harmonie. A svoboda znamená být v souzvuku a využívat energii přítomného okamžiku. Být v souladu sami se sebou, se svým okolím a přece jít svou vlastní cestou, prožívat svou vlastní existenci. 2012 a dál - Aladin[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.