Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Vypsané kurzy

SPIRITUÁLNÍ PSYCHOLOGIE
TŘETÍ OKO, MYSL
LÁSKA, EMOCE
TĚLNÍ SOUSTAVY, LÉČENÍ
KRČNÍ CENTRUM, KOMUNIKACE
HVĚZDNÉ NAPOJENÍ
ATLANTIDA,LEMURIE,AVALON,EGYPT
SPIRITUÁLNÍ INTEGRITA
Jednota

 

Moudrost dávné civilizace

Atlantská škola je místem, kde se lidé otevírají své moudrosti a rozvíjejí své schopnosti. Slouží k prozkoumávání podstaty života, což zahrnuje odkrývání tajemství života, které je předáváno ve specifickém období života, kdy cítíme obrovskou moc životního potenciálu. Moudrost je stav přijetí čistoty slova. Rozvoj moudrosti je hlavním životním cílem člověka. Moudrost je síla, která vychází zevnitř.
Přes učení se člověk probouzí, přes vědění je člověk očištěn. Odkaz starodávné civilizace neseme  ve svém srdci.

 

Vítejte na stránkách Atlantské školy

Atlantská škola je místem, které podporuje rozvoj vědomí 5D, což je stav, kdy se vnímáme jako individualitu a zároveň jsme v souladu s celkem - rodinou, partnerem, planetou, vesmírem. Je to stav vědomí lásky a jednoty, kdy do sebe vše zapadá, kdy si uvědomujeme posvátnost v každé činnosti. Je to propojení stavu svobody, kdy se potřebujeme oddělit a zažít zkušenost, abychom se pak vrátili do jednoty.

Základem života ve vědomí 5D je mít schopnost vyřizovat impulzy každodenního života, mít otevřené srdce, jasnou mysl, vyjadřovat svou pravdu, naslouchat lidem a slaďovat se s celkem. Je to styl života.

Atlantské vědomí nám pomáhá se napojit na vnitřní zdroj. Chybějící napojení na vnitřní zdroj se projevuje pocitem, že nám něco chybí, a tak jsme závislí na práci, partnerovi, koníčku, náboženství nebo alkoholu.  Abychom se znovu napojili, potřebujeme podporu.

Atlantská škola je živou knihovnou. Místem, které umožňuje, aby jemné a individuální vibrace prostoupily jedince a spojily ho s jeho bytím. Aby mohl člověk nahlédnout do svého plánu. Slouží k uctívání životní síly, rozvoji vnitřní síly, zvyšování jeho frekvence, čerpání poznatků z vyšších úrovní a jejich integraci.

Na Zemi byli vždycky lidé, kteří se starali o vyšší zákonitosti, jako šamani, kněží a kněžky, ti, kteří stahují hvězdné kódy, Májové, kteří vytvořili známý kalendář atd. Setkáváme se, abychom vytvářeli kruhy světla. Pracujeme s životní a vesmírnou energií a používáme ji ve prospěch skupiny, lidí a Země. Rozšiřujeme pozornost za hranice svého těla. Pomáháme udržovat harmonii mezi člověkem a vesmírem, člověkem a planetou. Společně pracujeme pro zabezpečení řádu. Dostáváme se do bodu nula. Vnímáme, co má být vytvořeno.

Atlantská škola je místem setkání se sebou a poznání toho, jaké to je, když pracujeme na společném cíli, kde komunikujeme, mimo jiné, telepaticky. Kde každý poznává svůj díl a pracuje na jeho základě. Kde se vzájemně podporujeme, rozvíjíme a vzpomínáme si.

Jak by asi vypadal příběh lidí v seriálu, kde by byli lidé naladěni na vědomí 5D? Kde by neustále neřešili pocit nedostatku, nebo co jim kdo a kdy udělal. Kde by nebyli závislí na svých životních dramatech a potřebě něco řešit. Kde by přijímali život takový, jaký je :)

Hezký den
Ivana Valová

Přestaňte vstřebávat frekvence kolem vás a začněte vysílat vaši vlastní frekvenci. Pak nebudete pouze otiskem svého bytí, ale vtisknete vesmíru svůj vlastní záměr.

Doporučuji:
www.josefinazemanova.cz - terapie Cesta
www.nusta.cz - tanec s Michaelou Peterson

Povídání s Ivanou Valovou - rozhovor pro Průvodce zdravím
Komunikace s duší - rozhovor pro Regeneraci 3/2016

Atlantská škola na Facebooku.

 

AKTUÁLNÍ

Nervová soustava a podvěsek mozkový. Třetí oko zastupuje mysl a představivost, rozum, intuici, vize, rozhled, kreativitu, pružnost, jasnost, moudrost, sny a touhy, vnitřní klid, schopnost učit se a vyléčení v pravém slova smyslu. Intuice se projevuje ve formě obrazů, záblesků vědění, barev, vidění aury. Třetí oko je spojeno s vůlí. Je-li tok života v tomto místě blokován, dochází k bolestem hlavy, popudlivosti, nepochopení, tvrdohlavosti a přepětí nervů a svalů. Člověk by si měl vždy říct: "Staň se vůle tvá." Je také spojeno s představivostí, která nabízí stanovení cíle hodně vysoko, aby tak mohl být vnitřní potenciál plně využit a naplněn smysl života. Při nerovnováze třetího oka jde člověk životem bez cíle a elánu. Je zmatený, labilní, nekonečně se zaměstnává nebo nedělá nic, nemá disciplínu a neustále začíná něco nového. Často střídá partnery, místo bydliště nebo práci, je nevýkonný a zapomnětlivý, duchem nepřítomný, pověrčivý, upnutý k minulosti, nebo to je fanatik, egocentrik, dogmatický přívrženec církve, je domýšlivý, povýšenecký a intelektuálně pyšný. Afirmace: JSEM SVĚDKEM..

Svalová soustava a štítná žláza. Centrum krku zastupuje komunikaci, sebevyjádření člověka, jeho řeč, mimiku a tělesné držení, zaručuje dobrou komunikační schopnost s okolním světem, člověku je rozuměno, a tak se i cítí. Vyjadřuje schopnost naší volby, osobní vyjádření, sledování vlastního ideálu, použití osobní síly k tvoření, víru a poznání a schopnost činit rozhodnutí. Řídí sluch a jazykové a komunikativní vyjadřování. Centrum krku ukazuje, jak pravdivě vyjadřujeme své pocity a čemu věříme, jak posloucháme vnitřní vedení, komunikujeme s duší a vnímáme její potřeby. Je bránou ven, mostem mezi myšlením a cítěním, mezi impulzy a reakcemi. Krk je centrem vůle a jedinečnosti Já, důrazu na vzdělání a vědění, moudrost a vyšší aspekty intuice. Centrem krku může člověk svůj život vylepšovat, nebo ho ničit, a to prostřednictvím mluveného slova, neboť mluvené slovo má nesmírnou moc, protože rozvádí do celého organismu chvění nabitá energií...

Pozdravy z Lemurie. Zvu vás na cestu duše do Lemurie, země Mu. Je to místo, kde je hodně světla. Které se některým může zdát příliš neforemné a neurčité. Je to místo, kde jsme přebývali, než jsme se začali více inkarnovat do hmoty. Kde jsme byli ve spojení s božskou esencí, kde leží původní otisk jednoty a bezpodmínečné lásky. Na kontinent Mu jsme přišli jako éterické bytosti ve světelných tělech z různých částí vesmíru. Společně jsme prošli Síriem. Vytvořili jsme první křišťálové města, prostředí lásky a harmonie. Spojení se svou esencí bylo pro nás to nejdůležitější. Pokud jsme už na Zemi nemohli žít svou esenci, odešli jsme jinam. Žili jsme v jednotě. Přijímali světlo. Kdekoliv jsme přišli, byla láska. Naše vibrace nám pomohly udržet lemurské krystaly v zemi. Lemurie nám přináší celistvost. Spojení mužské a ženské esence...

Pozdravy z Atlantidy. Energie 5D. Na Zemi je k dispozici energie, kterou získáváme činností, když vyrovnáme své ego, vneseme do života lehkost, necháváme se vést duší a nepřemýšlíme v mezích, co z toho, co tvoříme, budeme mít. Je to energie rovnováhy, která se generuje v okamžiku, když už svou celou kapacitu nevkládáme do rukou naplnění svých základních potřeb, ale tyto zákony jsme už zvládli. A pak se nám otevírá jiná dimenze tvoření, tvorba na jiné úrovni. Pokud přijmeme zákony gravitace, můžeme sestrojit letadlo a létat. Neobcházíme tím zemské zákony, ale překračujeme je. Objevujeme v sobě touhu jít dál. Vědomí, že jsme se narodili pro tento způsob života. Tato touha tvořit je v souladu s alternativním užitím energie, kdy nespalujeme tolik životní energie, ale spíše nasměrujeme mysl k tomu, co si přeje zdroj, abychom vytvořili. Nejedeme tolik na uhlík, ale spíš křemík...

Pozdravy z Avalonu. Avalon bylo prvním místem, které jsme na konci října navštívili. Viděla jsem pohár svatého grálu a jeho energii, která se rozlévá po celé Zemi. Je to čistá, kristovská energie vyššího srdce. Avalon je pochopení podstaty temnoty. V tomto období jsme přijímali hmotu ve všech podobenstvích. Stáli jsme ve své síle, užívali své schopnosti a chápali jsme podstatu smrti a znovuzrození. Uměli jsme obejmout skryté aspekty nás samých. Milovali jsme naši pravou podstatu. Temnota nám pomáhala nacházet vnitřní hranice a uvědomit si, kdy už nemůžeme udělat ústupek, protože bychom nežili své vnitřní hodnoty. Když jsme se propojili do kruhu, na úrovni srdcí, vytvořili jsme sloup světla. Přítomné duše zemřelých odešly do světla. Aktivoval se květ života Země, který se podobá liliím. Viděli jsme bitevní pole, na kterém válčili muži. Do této události začalo proudit přítomné světlo a láska, což pomohlo světelně uhladit a uklidnit zmatek a utrpení...[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.