Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Vypsané kurzy

SPIRITUÁLNÍ PSYCHOLOGIE
TŘETÍ OKO, MYSL
LÁSKA, EMOCE
FYZICKÉ TĚLO
KRČNÍ CENTRUM, KOMUNIKACE
HVĚZDNÉ NAPOJENÍ
ATLANTIDA,LEMURIE,AVALON,EGYPT
SPIRITUÁLNÍ INTEGRITA
Jednota

 

Moudrost dávné civilizace

Atlantská škola je místem, kde se lidé otevírají své moudrosti a rozvíjejí své schopnosti. Slouží k prozkoumávání podstaty života, což zahrnuje odkrývání tajemství života, které je předáváno ve specifickém období života, kdy cítíme obrovskou moc životního potenciálu. Moudrost je stav přijetí čistoty slova. Rozvoj moudrosti je hlavním životním cílem člověka. Moudrost je síla, která vychází zevnitř.
Přes učení se člověk probouzí, přes vědění je člověk očištěn. Odkaz starodávné civilizace neseme  ve svém srdci.

 

Vítejte na stránkách Atlantské školy

Atlantská škola je místem, které podporuje rozvoj vědomí 5D, což je stav, kdy se vnímáme jako individualitu a zároveň jsme v souladu s celkem - rodinou, partnerem, planetou, vesmírem. Je to stav vědomí lásky a jednoty, kdy do sebe vše zapadá, kdy si uvědomujeme posvátnost v každodenním životě. Je to propojení stavu svobody, kdy se potřebujeme oddělit a zažít zkušenost, abychom se pak vrátili do jednoty.

Základem života ve vědomí 5D je mít schopnost vyřizovat impulzy každodenního života a nehodnotit, jestli se právě věnujeme praktické nebo spirituální činnosti. Vnímat a dělat, co je potřeba. Životu ve vědomí 5D pomáhá mít otevřené srdce, jasnou mysl, vyjadřovat svou pravdu, naslouchat lidem, přijmout jakoukoliv životní situaci, jindy ji změnit, slaďovat se s celkem. Je to styl života.

Atlantské vědomí nám pomáhá se napojit na vnitřní zdroj. Chybějící napojení na vnitřní zdroj se projevuje pocitem, že nám něco chybí, a tak jsme závislí na práci, partnerovi, koníčku, náboženství nebo alkoholu.  Abychom se znovu napojili, potřebujeme podporu.

Atlantská škola je živou knihovnou, místem, které umožňuje, aby jemné a individuální vibrace prostoupily jedince a spojily ho s jeho bytím. Slouží k uctívání životní síly, rozvoji vnitřní síly, zvyšování jeho frekvence, čerpání poznatků z vyšších úrovní a jejich integraci.

Na Zemi byli vždycky lidé, kteří se starali o vyšší zákonitosti, jako šamani, kněží a kněžky, ti, kteří stahují hvězdné kódy, Májové, kteří vytvořili známý kalendář atd. Tito lidé pomáhají udržovat harmonii mezi člověkem a vesmírem, člověkem a planetou. Společně pracují pro zabezpečení řádu.

Atlantská škola je místem setkání se sebou a poznání toho, jaké to je, když pracujeme na společném cíli, kde komunikujeme, mimo jiné, telepaticky. Kde každý poznává svůj díl a pracuje na jeho základě. Kde se vzájemně podporujeme, rozvíjíme, vzpomínáme si a rozšiřujeme pozornost za hranice svého těla. Setkáváme se, abychom vytvářeli kruhy světla a spolutvořili. Pracujeme s energií svatého grálu, s životní a vesmírnou energií a děláme, co je potřeba.

Jak by asi vypadal příběh lidí v seriálu, kde by byli lidé naladěni na vědomí 5D? Kde by neustále neřešili pocit nedostatku, nebo co jim kdo a kdy udělal. Kde by nebyli závislí na svých životních dramatech a potřebě něco řešit. Kde by přijímali život takový, jaký je. Co dál? :)

Hezký den
Ivana Valová

Přestaňte vstřebávat frekvence kolem vás a začněte vysílat vaši vlastní frekvenci. Pak nebudete pouze otiskem svého bytí, ale vtisknete vesmíru svůj vlastní záměr.

Povídání s Ivanou Valovou - rozhovor pro Průvodce zdravím
Komunikace s duší - rozhovor pro Regeneraci 3/2016

Atlantská škola na Facebooku.

 

AKTUÁLNÍ

Dvojplamen. Náš Božský doplněk, též známý jako náš dvojplamen nebo dvojpaprsek (twinflame), je uskutečněním našeho 5D, androgynního JÁ. V 5. dimenzi a výše neexistuje polarita.  Proto tam nejsou žádní muži a ženy. Všechny bytosti jsou svou přirozeností androgynní (oboupohlavní), ale mohou si zvolit šat mužské či ženské formy, stejně jako my bychom se mohli rozhodnout obléci si oděv druhého pohlaví. Jestliže rezonujeme s  5. dimenzí, můžeme se rozhodnout vyslat do nižších dimenzí své vědomí či část své esence, jež podnikne vtělení. Pak si musíme zvolit ženskou či mužskou podobu.

Integrace mateřského zranění III. Po stádiu pochopení, co je to mateřské zranění, přichází potřeba vyjádřit skutečné pocity vůči matce, které v sobě neseme - a to nejlépe v bezpečném prostředí své skutečné matce, nebo ženě, která ji v této chvíli zastupuje. Dostat se ke skutečným pocitům, které jsme si nedovolily vyjádřit. Nejde tak o to, aby je matka uslyšela, ale o to, abychom si je jasně uvědomily a nahlas je volně vyjádřily. A setkaly se s pocitem viny.

Schopnost se vztahovat. Představte si, že jeden člověk vyšle laserový paprsek směrem k vám a vy jste tak pohotoví, že ho pošlete zpátky tomu, kdo ho vyslal, nebo ho vyšlete jiným směrem. Odkloníte ho. Tento obranný mechanismus je ale nefunkční v případě, kdy jsme na cestě k sebeuvědomění, a vesmír se nám snaží něco sdělit. Místo toho, abychom tu zprávu přijali a zabývali se pocity, které v nás vyvolá, ji odkloníme, uvnitř se stáhneme a odmítneme procítit pocit, který v nás zpráva vyvolala. 

Spirituální integrita. Uvnitř máme více aspektů, z nichž jsou některé méně rozvinuté a méně zralé a některé zase více rozvinuté a více zralé. Jedna naše část může být pro nás nejpřijatelnější a my se s ní můžeme nejvíc identifikovat. Guru může být osoba, která si vybrala se identifikovat pouze s jednou částí sebe, s tou nejpřijatelnější. Tento člověk žije v souladu s touto částí a svůj život vede na základě této zralé části. Tato část rozhoduje, jak nakládat s ostatními částmi...

Přednáška z Andělské konference v Liberci z listopadu 2016. Do 30. minuty je to povídání o vztahu Atlantidy, současnosti a vědomí 5D. Ve 30. - 45, minutě je meditace jako návrat do Atlantidy a 45. minuta - 1 hodina je o odkazu Atlantidy, jak to vnímám já. O platformě, na které můžeme společně tvořit.

Hypersenzitivní lidé jsou otevřenější pro psychologická témata než ostatní. Touží pochopit sebe i svět kolem sebe. Odvažují se nahlédnout za kulisy a setkat se s pochybami o sobě i o svém místě ve světě. Jsou naplněni hlubokým přáním utvářet svět lidštěji a jsou ochotni pro to vykonat svůj díl. Jsou první, kdo si všimne, když je něco nespravedlivé nebo nesouhlasí. Jako první poznají, co chybí. A jako první na to doplatí..

Žlázy s vnitřní sekrecí a šišinka. Korunní centrum je naším duchovním spojením. Souvisí s tématem moudrosti, lásky, spolupráce, tolerance, laskavosti a velkorysosti. Vším posvátným, inspirujícím, transcendentním. Sjednocením se silou duše, odevzdáním, zasvěcením života vyšším cílům, schopností věřit životu, lidskostí, schopností vidět větší celek. Podporou ostatních, aby dosáhli svého cíle a vědomím, že cesta je cílem.[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.