Atlantská škola
Home Kalendář kurzů Studijní plán Články a recenze Registrace Kontakt
[ LOGIN ]

Vypsané kurzy

INSTINKT, NESPOUTANÉ JÁ
HVĚZDY A KRYSTALY
LÁSKA A DOTEK
FYZICKÉ TĚLO A ROZVOJ DUCHA
KRČNÍ CENTRUM A TŘETÍ OKO
TŘETÍ OKO
ATLANTIDA A LEMURIE
AKTIVACE KÓDŮ DUŠE
Jednota

 

Odkaz starodávné civilizace

Atlantská škola
je místem, kde se člověk otevírá  vrozené moudrosti,
rozvíjí své schopnosti,
zkoumá podstatu života
a otevírá svůj potenciál.
Moudrost je síla,
která vychází zevnitř.
Přes svého ducha
se člověk probouzí
a přes jeho vedení je očištěn.
Starodávné civilizace
nám zanechaly odkaz,
se kterým jsme propojeni srdcem.
 

 

Vítejte na stránkách Atlantské školy

Vědomí 5D je plynutí v proudu dění, kdy se neustále slaďujeme se sebou, celkem, rodinou, partnerem, společností, planetou, vesmírem. Je to stav vědomí lásky a jednoty, posvátnosti okamžiku, vnímání svého rytmu.

Na Zemi vždy žily bytosti, které se tu starali o chod vyšších zákonitostí. Byli to strážci moudrosti - kněží, velekněžky, šamani, druidi, templáři, zasvěcenci, inspirátoři, nositelé hvězdných kódů, strážci míru a nositelé pokroku. Jejich vědění a přístup k informacím jsou potřeba.

Setkáváme se, abychom spolutvořili, účastnili se kolektivních změn a byli k dispozici tomu, co přesahuje individuální existenci každého z nás. Jsme prostředníci změn, které mají na Zemi proběhnout. Jsme mezi sebou propojení, vytváříme connection.

Otevření se vědomí 5D vede přes autentičnost, emoční otevřenost a bytí ve své síle. Učíme se vyvažovat svou citlivost (zranitelnost) a sílu (empowerment), abychom mohli se svým darem co nejlépe pracovat. Vnímáme své kořeny, své pravé já.

Kultivujeme ducha, aby naše fyzické tělo bylo zdravé, éterné tělo pružné, astrální tělo vyrovnané a naše Já silné.

Atlantská škola je tu, aby přispěla k porozumění, co se v současné době ve společnosti děje.

Kontakt přes Facebook

 

AKTUÁLNÍ

Jak to vypadá, když jsme v proudu:
Je tu vnitřní napojení, pocity rozjařenosti a vnitřní radosti.
Naše mysl je jasná.
Je tu přirozená inteligence, projevující se schopností řešit nové problémy, využívat logiku v nových situacích a identifikovat vzorce svého chování.
Jsme emočně objektivní.
Máme smysl pro jednotu s lidmi a okolním prostředím, zažíváme pocit nadčasovosti, sebedůvěry a absence sebekritiky.
Jsme inovativní, otevření novým myšlenkám a konceptům.
Máme schopnost se vypořádat se složitými situacemi, novinkami a nepředvídatelností.

Odkaz Atlantidy a dávných civilizací - rozhovor pro časopis Vitalita

Vaše světlo - meditace

Atlantida a krystaly - přednáška a meditace do Atlantidy

Vědomí 5D - rozhovor s Avou Brožovou, Příznaky transformace

Duše a stinné stránky, indigový aspekt - desetiminutové povídání

Odcházím do světla - poslední článek

Lidská láska. Univerzální láska - písně[ HOME | KALENDÁŘ KURZŮ | STUDIJNÍ PLÁN | ČLÁNKY A RECENZE RSS | REGISTRACE | KONTAKT ]

Atlantská škola
Design a tvorba stránek Business Logic s.r.o.